Knophs og Holms legat

Knophs og Holms legat

Farmasistudenter som er medlem av Norges Farmaceutiske Forening kan søke om støtte fra Apoteker H.S. Knophs og infanterikaptein A. Holms legat for farmasi- og reseptarstudenter.

Utlysning 

Farmasistudenter som er medlem av Norges Farmaceutiske Foreningen, kan søke om understøttelse av legatet. De siste årene har to stipendier à kr 3.000,- blitt utlyst. Søknaden må være vedlagt opplysninger om inntekts- og formuesforhold, og det må oppgis hvor langt søkeren er kommet i studiet. Legg ved siste selvangivelse. Ellers behøves ingen ytterligere dokumentasjon. Mangelfull søknad vil ikke tas med i betraktningen.

Søknaden sendes til: NFFs sekretariat, Tollbugata 35, 0157 Oslo

Søknadsfrist 1. oktober i henhold til kunngjøring i Norsk Farmaceutisk TIdsskrift 

Stipendier kunngjøres i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.