Klinisk farmasi

I nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2030 er det rapportert at bruk av farmasøyter på sykehus bidrar til bedre pasientbehandling og reduserte kostnader for sykehusene. Flere helseregioner har sett verdien av å ha farmasøyter, og prosjekt viser at farmasøyter påvirker overlevelse hos multisyke pasienter og tid før eventuell reinnleggelse. 

 

Farmaceutene mener

  • Sykehusene skal ha tilgang til farmasøytisk kompetanse på alle avdelinger