Klinisk farmasøyt

Denne siden er under utvikling. Har du spørsmål eller innspill til emnet "klinisk farmasøyt", send oss gjerne en mail til nff@farmaceutene.no

Hva gjør en klinisk farmasøyt?
Den kliniske farmasøytens hovedoppgave er å optimalisere pasientens legemiddelbehandling. De fleste kliniske farmasøyter jobber i sykehus - ute på avdelingene.  Antall kliniske farmasøyter i Norge er stadig økende.

Hva er klinisk farmasi?
Klinisk farmasi defineres av Helsedirektoratet som "farmasøytisk legemiddelkunnskap anvendt på pasientens farmakoterapeutiske problemstillinger, basert på kliniske data der farmasøyten har direkte eller indirekte kontakt med pasienten».

Hvor kan jeg lese mer om klinisk farmasi?
"Klinisk farmasi – en lærebok" er den første norske læreboken i klinisk farmasi. Boken gir en innføring i emner som er sentrale innenfor utøvelsen av faget og er ment for farmasistudenter , en vil også være nyttig for ferdigutdannede farmasøyter som skal jobbe innen feltet klinisk farmasi, som for eksempel med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger, samt med klinisk kommunikasjon om legemidler. Redaktører er Kirsten K Viktil og Hege Salvesen Blix og flere andre farmasøyter er medforfattere av boken. Les mer på Fagbokforlagets sider

Hvor kan man studere klinisk farmasi?
Det finnes flere tilbydere av undervisning i klinisk farmasi. I Norge tilbys blant annet følgende: 
Erfaringsbasert master i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo 
Klinisk farmasi og farmakoterapi ved NTNU i Trondheim

For å skape en enighet om hva som kjennetegner en klinisk farmasøyt etablerte de fire regionale sykehusapotekforetakene  en "Arbeidsgruppe for kompetanse». 
Denne arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide:  

  • Læringsmål for kliniske farmasøyter
  • En oversikt over konkrete kompetansehevende kurs/trening som tilfredsstiller krav innen områdene klinisk kommunikasjon, klinisk farmakoterapi og metodeopplæring.

Gruppens rapport (fra 2016) kan du lese i sin helhet her