Klar for lønnsoppgjør i ikke-kjedeeide apotek 2021

money-rain-1013702_1920.jpg
Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Klar for lønnsoppgjør i ikke-kjedeeide apotek 2021

Lønnsoppgjørene for de tre store kjedene er i mål. Både Apotek 1, NMD/Vitusapotek og Boots apotek endte over frontfagsrammen. Tillitsvalgte og ansatte i ikke-kjedeeide apotek bør nå diskutere lønnsoppgjøret med sine arbeidsgivere.

Når man sammenlikner lønnsoppgjør mellom ulike arbeidsgivere, er det viktig å være klar over forskjellen på datolønnsvekst og årslønnsvekst.

Datolønnsvekst handler om hvor mye månedslønnen øker fra en gitt dato, mens årslønnsveksten handler om hvor mye totalutbetalingen blir i løpet av året, sammenliknet med året før.

I årslønnsveksten inngår også ettervirkning av lønnsoppgjøret fra året før, og forventet lønnsglidning. Vi anbefale alle å se opplæringsvideoen om begreper i lønnsforhandlinger, som du kan logge inn og se på denne lenken.

Hva ble resultatet hos de tre store?

  • I Apotek 1 ble resultatet en beregnet årslønnsvekst på 2,755 %, som ble gitt som et generelt tillegg på 3,1 % fra 1. april. Les mer her...
  • I Boots ble resultatet en beregnet årslønnsvekst på 3,176 %, som ble gitt som et generelt tillegg på 3,155 % fra 1. april. Les mer her...
  • I NMD/Vitusapotek ble resultatet en beregenet årslønnsvekst på 2,75 %, som ble gitt som et generelt tillegg på 3,13 % fra 1. april. Les mer her...

Hva skal ikke-kjedeeide apotek betale ut?

Vi har i praksis fem ulike typer "ikke-kjedeeide apotek", og hva man kan kreve/forvente avhenger av hvor man er ansatt. Oversikt over hva slags avtale som din arbeidsgiver er omfattet av, finner du på denne oversikten. Finner du ikke apoteket ditt, ta kontakt med oss.

Apotek uten avtale

Dersom apoteket ikke har tariffavtale, er det i praksis arbeidsgiver som bestemmer om det blir lønnsoppgjør, og hvor stort lønnsoppgjøret blir. Jobber du ved et slikt apotek oppfordrer vi likevel til at du tar opp lønnsoppgjøret med arbeidsgiver, informerer om resultatene fra de tre store kjedene, og ber om at også din lønn blir regulert. Farmaceutene oppfordrer også til at du og kollegaene velger tillitsvalgt for Farmaceutene på jobben og gir oss beskjed om hvem det er.

Hengavtale NMD/Vitusapotek

En rekke Ditt apotek og samarbeidende vitusapotek har forpliktet seg til å følge overenskomsten for NMD/Vitusapotek. Det betyr at disse som et minimum skal regulerer opp lønnen i tråd med resultatet for NMD/Vitusapotek.

Ikke-kjedeapotek i Virke

En rekke ikke-kjedeeide apotek, slik som sykehusapotekene på Lovisenberg og Diakonhjemmet, er medlemmer i Virke. Her gjelder apotekoverenskomsten fullt ut, og retten til å forhandle om et lønnsoppgjør og fremgangsmåten er beskrevet i overenskomsten. Vi oppfordrer til at det velges tillitsvalgte på alle slike apotek, slik at retten til å forhandle blir reell. Uten tillitsvalgt har ikke arbeidsgiver noen å forhandle med.

Hengavtale Virke-overenskomsten

Det er også en del apotek som ikke er medlem av Virke, men som har forpliktet seg til å følge apotekoverenskomsten mellom Farmaceutene og Virke. På disse apotekene vil alle bestemmelser om lønnsforhandlinger gjelde fullt ut, og retten til å forhandle om et lønnsoppgjør og fremgangsmåten er beskrevet i overenskomsten. Vi oppfordrer til at det velges tillitsvalgte på alle slike apotek, slik at retten til å forhandle blir reell. Uten tillitsvalgt har ikke arbeidsgiver noen å forhandle med.

Direkteavtaler

Farmaceutene er også åpne for å inngå direkteavtaler med ikke-kjedeeide apotek. Dette vil kunne være avtaler som er spesialtilpasset det enkelte apotek. For tiden foreligger det ingen slike avtaler på apotek der vi har medlemmer.

Hold oss orientert

Dersom du som tillitsvalgt forhandler frem et lønnsoppgjør, husk å sende kopi av protokoll/resultat til bistand@farmaceutene.no