Juridisk bistand

Hvem?

Som medlem får du gratis, juridisk hjelp i saker av arbeidsrettslig karakter.

Problemet må ha oppstått i perioden du har vært medlem hos oss, vi bistår ikke i saker som har oppstått før du ble medlem eller som oppstår helt i starten av medlemskapet. Dette er selvfølgelig fordi det verken er bærekraftig eller rettferdig om man bare skulle kunne melde seg inn og få bistand på dagen når man havner i problemer, uten å ha betalt sin kontingent fast, slik de som er medlemmer gjør. Man må selvfølgelig også ha betalt sin kontingent til enhver tid for å har rett til bistand eller rådgivning.

Etter å ha vært medlem i minimum tre måneder, har du rett på individuell rådgivning i spørsmål som gjelder ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår.  Les mer om dette her. Foreningens jurister er spesialisert i arbeidsrett. I tillegg har foreningen tilknyttet advokater ved behov.

Hvordan?

Først kan du gå til Spørsmål og Svar og se om spørsmålet ditt er besvart der.

Hvis du ikke finner svar der kan sende en e-post med din problemstilling til bistand@farmaceutene.no.

Vi ber om at dere ikke ringer, men heller sender inn problemstillingen per e-post. Dersom det haster skriver du det bare i e-posten. Dette gjør at kø-systemet blir rettferdig og at rådgivningen blir bedre da juristen er forbredt før dere får svar. Svartiden hos oss varierer etter hvor mye pågang og saker vi har inne. Vi svarer på alle spørsmål så hurtig vi får til, men man bør beregne at det kan gå over en uke fra man sender e-post til denne blir besvart.

Se under hvordan vi ønsker at du utformer e-posten, slik at vi kan gi best mulig rådgivning.

E-posten:

Vi ber om at du forklarer og utdyper i hvilken sammenheng spørsmålet har oppstått, slik at vi bedre kan gi deg gode råd. Hva er dine argumenter for det du tror er riktig forståelse, og hva er arbeidsgivers argumenter for det motsatte. Ofte er spørsmålene vi får inn så generelle og uten en beskrivelse av hva som har skjedd frem til spørsmålet oppstod, at vi blir nødt til å bruke tid på å etterspørre mer informasjon.

Haster?

Vi holder oversikt over hvilke e-poster vi får inn, slik at dersom du av særlige grunner behøver bistand innen kort tid, vil vi kunne plukke opp dette. Dersom det er en særlig grunn til at du trenger råd innen kort tid eller en bestemt frist, ber vi om at du opplyser om dette. Skriv hvorfor det haster.

Saker om lønn og arbeidstid haster sjeldent, da det er 3 års foreldelse på pengekrav. Man mister altså ikke kravet sitt, dersom dette er rettmessig, selv om man ikke fikk utbetalt det man skulle med en gang. Saker som typisk haster er saker om oppsigelse, møter som er nærstående og alt med kort svarfrist. Man kan også alltids spørre arbeidsgiver om å få en lengre svarfrist, hvis denne er for kort.   

Vi ber om at alle problemstillinger sendes inn per e-post før man eventuelt tar en telefonsamtale. Juristene behøver noe tid og bakgrunnsinformasjon for å kunne sette seg inn i en problemstilling. Da begrenser vi risikoen for feil og misforståelser og bedre råd kan gis. Det er vanskelig å gi et sikkert svar uten at man har fått satt seg inn i problemstillingen.

Hvilken informasjon skal med?

Skriv hvor du arbeider, hvordan du har involvert tillitsvalgt i prosessen og evt hvem som er plasstillitsvalgt. Dette er viktig fordi de forskjellige arbeidsstedene har forskjellige avtaler og rammeverk å forholde seg til, og de forskjellige problemstillingene skal behandles på forskjellige måter. Merk at det kan være hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt som er rette vedkommende for videre behandling av saken. Vi innvolverer ofte disse med kopi av svaret eller ved at vi sender saken direkte videre til HTV/FTV dersom vi mener at de er de rette til å svare på saken. 

Overenskomsten

Husk å se igjennom overenskomsten din før du tar kontakt, det kan hende du finner svaret der. Og hør med arbeidsgiver før du spørr oss. Ofte er dere egentlig ikke uenig!

Apoteker eller leder

Vi kan bistå apotekere/ledere innenfor arbeidsrett i saker der de i relasjonen er arbeidstakere. Typisk der de har behov for bistand i konflikt med sin egen arbeidsgiver. Som hovedregel kan vi ikke bistå apotekere/ledere i saker der de opptrer som arbeidsgiver. Dette er blant annet på grunn av den potensielle muligheten for en interessekonflikt med våre øvrige medlemmer på arbeidsplassen. Vi er en arbeidstakerforening, og det er derfor naturlig at vi bistår arbeidstakere. 

I situasjoner der apoteker/leder opptrer som arbeidsgiver er det naturlig at man får bistand fra egen organisasjon, typisk HR. Dersom man er en liten organisasjon uten HR kan man vurdere å melde seg inn i Bedriftsforbundet, til redusert pris for medlemmer i Farmaceutene. De har en egen juridsk avdeling som kan bistå når du opptrer som arbeidsgiver.  

Nordisk?

Er du medlem av en annen av de nordiske fagforeningene i NFU kan du se vår samarbeidsavtale med vilkår for bistand her.