Hvilke regler gjelder for meg?

Selv om de fleste av foreningens over 3000 medlemmer jobber i apotek organiserer Norges Farmaceutiske Forening farmasøyter innenfor forskjellige sektorer.

Felles er likevel at arbeidsforholdet reguleres av lover, tariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen. På mange arbeidsplasser er arbeidsforholdet regulert gjennom tariffavtaler/overenskomster. En tariffavtalene regulerer arbeidstakernes lønns- og arbeidsbetingelser. Hvilket tariffområde du tilhører bestemmes av hvilken arbeidsgiver du er ansatt hos.