Kall det hva du vil, men snakk om lønn

Kall det hva du vil, men snakk om lønn

Var du fornøyd med fjorårets lønnsforhandlinger? Hvis ikke, så har du en ny mulighet nå. Årets lønnsforhandlinger er straks i gang.  

Først noen nasjonale betraktninger: Foreløpig rapport fra teknisk beregningsutvalg for 2020 viste at alle andre enn eksportindustrien forholdt seg til frontfaget. Eksportindustrien la seg rundt 2,5 % lønnsvekst, mens resten la seg rundt 1,7 % som forespeilet. Det går ikke etter et år der farmasøyter har stått på dag og natt for å få Norge til å henge sammen. Innsatsen har vært enorm og kan ikke belønnes med ingenting.  

NHO har vært ute og sagt at alle andre bør være solidariske med industrien som har gått dårlig. De mener derfor at de fleste i Norge ikke skal ha reallønnsvekst. Det er heller ikke greit. Det er alltid noen det går dårlig for, vi kan ikke basere alles lønnsvekst på laveste nivå. Man kan heller se det som en mulighet til å minske noe av lønnsgapet mellom enkelte yrkesgrupper og arbeidssteder. Som arbeidstagere skal vi ikke ha urealistiske forventninger, men det skal heller ikke arbeidsgiver.  

Frontfag, glidning, overheng, tariff, og TBU. Det er mange ord som man kanskje ikke ønsker å forholde seg til? Du kan allikevel påvirke. Du kan prate om lønn. Mange opplever det som ubehagelig å prate om lønn. Vit da at din lønn gjenspeiler antageligvis ikke din innsats og engasjement på arbeidsplassen. Din lønn gjenspeiler som oftest din innsats og engasjement for å forhandle lønn. Det er to vidt forskjellige ting. Det kan virke merkelig at man ikke får like mye betalt for innsatsen i arbeidet som innsatsen for å forhandle lønn. Men det er så lett at dersom man ikke spør, får man heller ikke. Og engasjement for å ha en god lønn utelukker ikke at man gjør en god jobb. 

Og hvis du først gjør en god jobb og er engasjert er det vanskelig å si at du ikke fortjener mer. For å kunne gjøre en innsats for egen lønn er det viktig med kunnskap og erfaringer, derfor er det viktig å snakke om lønn.  

Snakk om lønn med andre på din arbeidsplass: Alle er interessert i lønn, snakk om det.  Det vil også motivere andre til å gjøre noe med sin lønn og dermed dra gjennomsnittet oppover. At andre har høyere lønn enn deg, er stort sett et gode; De øker lønnsmassen og de drar deg oppover.  

Snakk om lønn med andre: Realitetsorienter deg; hva er lønnsnivået i samfunnet for personer med ditt engasjement, med tilsvarende utdannelse, tilsvarende spesialkompetanse, i ditt geografiske område? Dette kan du bruke når du forhandler lønn og når du prioriterer hvor du vil bo og jobbe. 

Snakk om lønn med sjefen: Fortell hvilke forventninger du har og hvorfor du fortjener høyere lønn. På den måten hjelper du din sjef med argumenter som kan brukes for å øke lønnspotten på ditt arbeidssted. Med mindre man står i posisjon til å bytte jobb ser man sjelden umiddelbar effekt av lønnsarbeid. Det er et stort skip som skal vendes, så det tar tid før man ser effekten. Legg et langsiktig løp og hold fokus.  

Lønn er som regel ikke en motivasjon i seg selv, men dårlig lønn kan være demotiverende. Sørg for at du ikke blir demotivert, og ta grep for å få høyere lønn, slik at du ikke havner etter. 

Har du det bra som du har det? Tenk da at din lønn påvirker hva andre farmasøyter skal få betalt. Det påvirker direkte personer på ditt arbeidssted og det påvirker indirekte gjennom samtaler om lønn med andre og lønnsstatistikk. Det kan også påvirke oppfattelsen om de tjenestene du yter og arbeidet du gjør; jo dyrere en tjeneste, jo bedre er den. Om du ikke forhandler lønn for din egen del, gjør det for dine kollegaer og farmasøytstanden.  

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene