Kalender

2018

februar

Grunnkurs for tillitsvalgte i staten / 26 feb 2018

mars

Jobbsøkerkurs - NTNU 2018 / 1 mar 2018
Kursdag Norske Sykehusfarmasøyters Forening / 8 mar 2018
Tariffkonferanse 2018 - Kommunikasjon og forsvarlighet - eksternt rettet program / 8 mar 2018
Helseforskning og samfunnsfarmasi -symposium / 23 mar 2018

april

ApotekerSPIREdagen 2018 / 14 apr 2018
Workshop i kommunikasjon; Hvordan påvirke bedre? (For tillitsvalgte i staten) / 16 apr 2018

mai

QP-oppfriskningskurs / 31 mai 2018