Kalender

2019

januar

Tillitsvalgtkurs Virke-HUK (Diakonhjemmets sykehus) / 7 jan 2019
Tematurné kveldsmøte Oslo / 7 jan 2019
Tematurné morgenmøte Oslo / 8 jan 2019
Tematurné kveldsmøte Trondheim / 9 jan 2019
Tematurné morgenmøte Trondheim / 10 jan 2019
Tematurné kveldsmøte Tromsø / 11 jan 2019
Tematurné dagsmøte Tromsø / 12 jan 2019
Tematurné kveldsmøte Bergen / 14 jan 2019
Kurs for styrene i seksjoner og fora / 14 jan 2019