• juridisk_bistand.jpg

    Juridisk Bistand

    Som medlem av Farmaceutene får du gratis, juridisk hjelp i saker av arbeidsrettslig karakter.

Juridisk bistand

Som medlem får du gratis, juridisk hjelp i saker av arbeidsrettslig karakter.

Vi kan bistå apotekere/ledere innenfor arbeidsrett i saker der de i relasjonen er arbeidstakere. Typisk der de har behov for bistand i konflikt med sin egen arbeidsgiver. Som hovedregel kan vi ikke bistå apotekere/ledere i saker der de opptrer som arbeidsgiver. Dette er blant annet på grunn av den potensielle muligheten for en interessekonflikt med våre øvrige medlemmer på arbeidsplassen. Vi er en arbeidstakerforening, og det er derfor naturlig at vi bistår arbeidstakere. 

Har du spørsmål om lønn må selv undersøke i vår lønnsstatistikk, som du finner her. 

I situasjoner der apoteker/leder opptrer som arbeidsgiver er det naturlig at man får bistand fra egen organisasjon, typisk HR. Dersom man er en liten organisasjon uten HR kan man vurdere å melde seg inn i Bedriftsforbundet, til redusert pris for medlemmer i Farmaceutene. De har en egen juridsk avdeling som kan bistå når du opptrer som arbeidsgiver.  

Er du medlem av en annen av de nordiske fagforeningene i NFU kan du se vår samarbeidsavtale med vilkår for bistand her. 

Hvem kan få bistand?

Du må være betalende medlem og problemet må ha oppstått i perioden du har vært medlem hos oss, vi bistår ikke i saker som har oppstått før du ble medlem eller som oppstår helt i starten av medlemskapet. 

Etter å ha vært medlem i minimum tre måneder, har du rett på individuell rådgivning i spørsmål som gjelder ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår.  Foreningens jurister er spesialisert i arbeidsrett. I tillegg har foreningen tilknyttet advokater ved behov.

Slik går du frem

  1. Først gå gjennom Spørsmål og Svar og se om spørsmålet ditt er besvart der.
  2. Husk å se igjennom overenskomsten din før du tar kontakt, det kan hende du finner svaret der
  3. Hør med arbeidsgiver før du spør oss. Ofte er dere egentlig ikke uenig!
  4. Hvis du ikke finner svar der kan sende en e-post med din problemstilling til bistand@farmaceutene.no

Henvendelser må skje per e-post, ikke telefon. Dette gjør at kø-systemet blir rettferdig og at rådgivningen blir bedre da juristen er forbredt før dere får svar. Da begrenser vi risikoen for feil og misforståelser og bedre råd kan gis. Det er vanskelig å gi et sikkert svar uten at man har fått satt seg inn i problemstillingen.

Svartid

Svartiden hos oss varierer etter hvor mye pågang og saker vi har inne. Vi svarer på alle spørsmål så hurtig vi får til, men man bør beregne at det kan gå over en uke fra man sender e-post til denne blir besvart.

Dersom du av særlige grunner behøver bistand innen kort tid, ber vi om at du opplyser om dette og skriver hvorfor det haster.

Saker om lønn og arbeidstid haster sjeldent, da det er 3 års foreldelse på pengekrav. Man mister altså ikke kravet sitt, dersom dette er rettmessig, selv om man ikke fikk utbetalt det man skulle med en gang. Saker som typisk haster er saker om oppsigelse, møter som er nærstående og alt med kort svarfrist. Man kan også alltids spørre arbeidsgiver om å få en lengre svarfrist, hvis denne er for kort.   

Nødvendig informasjon

Skriv hvor du arbeider, hvordan du har involvert tillitsvalgt i prosessen og evt hvem som er plasstillitsvalgt. Dette er viktig fordi de forskjellige arbeidsstedene har forskjellige avtaler og rammeverk å forholde seg til, og de forskjellige problemstillingene skal behandles på forskjellige måter. Merk at det kan være hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt som er rette vedkommende for videre behandling av saken. Vi innvolverer ofte disse med kopi av svaret eller ved at vi sender saken direkte videre til HTV/FTV dersom vi mener at de er de rette til å svare på saken. 

Vi ber om at du forklarer og utdyper i hvilken sammenheng spørsmålet har oppstått, slik at vi bedre kan gi deg gode råd. Hva er dine argumenter for det du tror er riktig forståelse, og hva er arbeidsgivers argumenter for det motsatte. Ofte er spørsmålene vi får inn så generelle og uten en beskrivelse av hva som har skjedd frem til spørsmålet oppstod, at vi blir nødt til å bruke tid på å etterspørre mer informasjon.