Jobbskifte? Du har rett til bistand fra tillitsvalgt

arbeidskontrakt_og_overenskomst.jpg

Jobbskifte? Du har rett til bistand fra tillitsvalgt

Du har søkt "drømmejobben", du har vært på intervju, og nå har du fått et tilbud. "Konfidensielt", sier arbeidsgiver. Er det virkelig ikke lov til å diskutere tilbudet med noen?

Nei! Selvsagt er det ikke sånn. Arbeidsmiljøloven har faktisk en egen bestemmelse om akkurat denne situasjoen. Både når du skal ansettes et sted, eller når du skal ha ny arbeidsavtale (fordi det skjer endringer i ansvar og oppgaver) har du rett til å søke råd og bistand.

"§ 14-5.Krav om skriftlig arbeidsavtale
(1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen."

I de aller fleste virksomheter der det er ansatt farmasøyter, har Farmaceutene et tillitsvalgtapparat som kan bistå deg - både når du søker jobb, og når du som er ansatt får nytt ansvar og nye oppgaver.

Sjekk våre råd ved skifte av jobb!

Det er også viktig å gjøre seg kjent med lønnsstatistikken, og bruke den aktivt i forhandlinger med arbeidsgiver.

Husk; En avtale betyr at begge parter er enig om resultatet. Dersom du ikke er enig, ikke signer.

Benytt din rett til å få bistand. Spør arbeidsgiver hvem som er tillitsvalgt, og snakk med vedkommende! Når du står med utkastet til ny arbeidsavtale i hånden, ta eventuelt kontakt med oss på bistand@farmaceutene.no hvis du har behov for en juridisk vurdering av enkeltpunkter.