Innsamling av lønnsdata 2018

money-2696219.jpg
Pixabay: money-2696219

Innsamling av lønnsdata 2018

Nå henter vi inn grunnlagsdata for lønnsstatistikken.

Alle medlemmer skal nå ha mottatt en, eller flere, eposter der de inviteres til å melde inn sine lønnsdata. Nytt av året er at vi også etterspør lønnsdata for deltidsstillinger.

Det er viktig at flest mulig svarer på disse undersøkelsene, da høy svarprosent gir større legitimitet til lønnsstatistikken, noe som kommer medlemmene til gode når det skal forhandles lønn.

Alle som svarer er med i trekning av flotte Faramaceutene-sekker, fylt med masse spennende.