Hvor jobber farmasøyten?

NFF organiserer flertallet av alle yrkesaktive farmasøyter i Norge med arbeid innen følgende bransjer: 

 • Apotek
 • Administrasjon
 • Bivirkningsnemda
 • Bransjeorganisasjoner
 • Farmastat
 • Farmasøyter Uten Grenser
 • Felleskatalogen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskning
 • Forskningsrådet
 • Forsvaret
 • Giftinformasjonen
 • Helfo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Industri
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Kommunehelsetjenesten
 • Kontroll
 • Kunnskapssenteret
 • Legemiddelgrossister
 • Legemiddelindustrien
 • Leger Uten Grenser
 • Nav
 • Offentlig virksomhet
 • Pasientskadeerstatningen
 • Patentstyret
 • Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS)
 • Reseptregisteret
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Sykehus
 • Sykehusapotek
 • Undervisning
 • Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter (VETLIS)