Hvor jobber farmasøyten?

Det er mange muligheter som åpner seg om du velger en utdanning innen farmasi. Som farmasøyt kan du jobbe i apotek, i helsetjenesten eller i offentlige forvaltning. Du kan også gjøre karriere i industrien, jobbe innen ledelse, jobbe med undervisning eller bli forsker og utvikler nye legemidler.

Apotek
Mange farmasøyter jobber i apotek. På apoteket får du brukt veldig mye av legemiddelkunnskapen din - til nytte for kunder/pasienter. Apotekene er i stadig endring, og i de siste årene har det kommet flere og flere farmasøytiske tjenester, der man som farmasøyt ytterligere får brukt kompetansen sin. Eksempler på dette er inhalasjonsveiledning og medisinstart. I tillegg kan apoteket ha ansvar for hjemmesykepleieleveranser, multidose eller legemiddelassistert rehabilitering. Som farmasøyt kan du også jobbe på nettapotek, hovedkontoret eller hos grossist. 

En provisorfarmasøyt kan bli apoteker, som betyr at man har ansvar for den faglige og økonomiske driften ved apoteket, samt overordnet ansvar for apotekets ansatte. Både reseptar- og provisorfarmasøyt kan bli bestyrer. Du kan også bli regionsjef som betyr at du blir et bindeledd mellom hovedkontoret og apotek i din region, og har personansvar for apotekere i regionen.

 

Sykehus
Det er stadig flere farmasøyter som jobber ute i sykehusavdelingene. Arbeidsoppgavene kan imidlertid variere fra sted til sted. Som farmasøyt kan du jobbe på sykehusapotek eller jobbe med produksjon, tilvirkning, sykehusleveranser, rådgivning, kvalitet, kliniske studier, forskning, administrasjon eller ledelse. Du kan også jobbe som klinisk farmasøyt.
I tillegg kan enkelte få ansvar for å gjennomføre undervisning/opplæring/informasjon til pasienter og/eller andre helsepersonell. 

 

Kommune
En kommunefarmasøyt jobber ofte både overordnet på systemnivå for å forbedre legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling. Men også på enkeltnivå direkte med legemiddelbrukere ved å gjennomføre legemiddelgjennomganger. Arbeidsoppgaver vil avhenge av kommunens behov og ønsker for farmasøytisk kompetanse, og hvor farmasøyten er organisatorisk plassert. Eksempler på vanlige oppgaver kan du lese mer om her.

 

Industri
Innenfor industrien kan du jobbe i forskjellige avdelinger, blant annet regulatorisk, pharmacovigilance, kvalitet, salg, ledelse, forskning og mange fler. Du kan også jobbe som Qualified Person (QP) som betyr at du har ansvar for å sikre at det produserte legemidlet er fremstilt og kontrollert i henhold til gjeldende regelverk, spesfikasjoner og markedsføringstillatelse. Deretter frigir du batchen for salg. 

 

Offentlig forvaltning
Det finnes mange muligheter for farmasøyter i offentlig forvaltning. Eksempler er Statens Legemiddelverk, Helsedirektoratet, 
Helse- og omsorgsdepartementet, NAV, Helfo, Relis, Vetlis, Giftinformasjonen og Folkehelseinstittutet. 

 

Organisasjoner
Farmasøyter jobber også i farmasøyt- og bransjeorganisasjoner. Se hvilke organisasjoner som finnes i Norge her