Hvem vil overta lederklubba etter Rønnaug?

ronnaugdsc_3895.jpg
Klar for veksling: Om ett år leverer Rønnaug Larsen lederklubba og ledervervet i ­Norges Farmaceutiske Forening videre. Kjenner du noen som passer til oppgaven? Foto: Tore Rasmussen Steien

Hvem vil overta lederklubba etter Rønnaug?

Leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen, leverer fra seg lederklubba om ett år. Hun anbefaler alle engasjerte farmasøyter som vil ha påvirkning, å stille til valg som ny leder.

Da Rønnaug Larsen tok på seg vervet som leder i Norges Farmaceutiske Forening i 2017, bestemte hun seg for at hvis det var gøy, skulle hun gå for to perioder. Da 2019 nærmet seg, var hun ikke i tvil. 

— Det er kjempemorsomt, og du får vært med på mange spennende ting. Det er en fin måte å få jobbet strategisk med saker en brenner for, sier hun. 

Hun stilte til gjenvalg og fikk tillit. Nå er det ett år igjen av hennes andre periode, og til neste år mener hun det er på tide å levere vervet videre. 

 — Siden det er et verv synes jeg det er greit at det skifter jevnlig. 

Hennes periode slutter nyttårsaften 2020, og valg av ny leder skjer på representantskapsmøtet ­høsten 2020. Den neste lederen blir i sin første periode ­sittende fra 1. januar 2021 til og med 31. august 2023. Deretter vil periodene vare i to år fra 1. september i oddetallsår, det vil si til og med 31. august det påfølgende oddetallsåret. 

Allerede nå begynner Valgkomiteen å lete etter mulige etterfølgere, så de som har lyst på vervet eller kjenner noen de mener vil passe i vervet, kan ta ­kontakt med Valgkomiteen eller sekretariatet. 

— For de som er interessert i å slå et slag for ­farmasøyter i Norge, så er det bare å melde seg. Det er veldig morsomt og interessant, og man får utfordret seg på mange områder, mener Larsen. 

 

Er du interessert i å ta på deg ledervervet eller har tips om en lederkandidat, kan du sende e-post til nff@farmaceutene.no eller ta kontakt med et av medlemmene i Valgkomiteen som består av: 
Frank Jørgensen
Tove Ytterbø
Terje Nilsen 
Csaba Pataki
Marthe Gaarder

Engasjement er det viktigste

Alle som synes jobben som leder i foreningen høres spennende ut, kan melde seg. Larsen tror det er mange som kan gjøre en god jobb i vervet. En ny leder får god støtte og opplæring av sekretariatet, resten av Sentralstyret og de tillitsvalgte. 

— Er du engasjert, brenner for farmasien og ønsker at flere skal få vite om nytteverdien av farmasøyter, så kan du være leder, men engasjement, det må du ha, påpeker hun og legger til at det kan være en fordel at en leder har noen år bak seg i arbeidslivet. 

— Det synes jeg har vært en fordel, både for å fronte farmasifaget, men også for fagforeningsarbeidet.

Viktig å jobbe på lag

I løpet av tre år som leder føler Larsen hun har vært med på mye spennende; snakke med medlemmer, politikere og beslutningstakere, svare på høringer, ­innspillmøter og andre forespørsler, jobbe med media og andre nasjonale og internasjonale profesjons­organisasjoner, holde seg orientert om aktuelle saker ved å gå på møter og seminarer, arrangerer fagmøter, og, ikke minst, være med på å utvikle foreningen og planlegge fremtidig strategisk arbeid.

Hun mener en medlemsforening er som et lag, og den viktigste jobben for en foreningsleder er å få til et godt lagarbeid. Med så mange ulike arbeidsoppgaver er det umulig å alene ha kunnskap om alt. Lederen er derfor helt avhengig av et godt samarbeid med sekretariatet, Sentralstyret, de tillitsvalgte og aktive medlemmer. 

— Alle bidrar på sin måte, og man må være glad i samarbeid. Men man må så klart også kunne jobbe selvstendig, poengterer hun.

I tillegg er det viktig å samarbeide godt med ­likesinnede utenfor foreningen. 

— Når en jobber i en liten forening og med ­fagpolitikk, er det ofte slik at jo flere som sier samme sak, jo bedre er det og jo større sjanse er det for å få gjennomført noe. Mye av det vi som forening har fått løftet opp er vi ikke alene om. Dess flere som sier samme sak, dess større sjanse for å bli hørt av beslutningsorganene.

Overleverer en moderne organisasjon i vekst

Representantskapet vedtok nye vedtekter og ny organisering av Norges Farmaceutiske Forening i 2019 (se NFT nr 9/2019). I løpet av 2020 vil mange av endringene bli implementert.

— Foreningens neste leder vil ta over en mer moderne organisasjon som er ferdig etablert, men ny nok til at han eller hun absolutt kan sette sitt preg på den og utvikle den videre, sier Larsen.

Utdanning og autorisering blir viktig fremover

For profesjonen tror Larsen det i årene fremover er noen tema som blir spesielt viktig. Foreningen har allerede vedtatt at den skal jobbe for mer videre- og etterutdanning for farmasøyter. Om apotekfarmasøyter og annet helsepersonell bør resertifiseres med jevne mellomrom, og hvilke spesialistutdanninger som bør opprettes vil også bli tema. Som fagforening er det også viktig å jobbe for å sikre at lønn baseres på arbeids­takers utdanning og kompetanse.

— En som har en doktorgrad bør for eksempel ha høyere lønn enn en som ikke har det, slår hun fast.

Balansegang

Larsen synes hun har hatt fine år i foreningen. Den største utfordringen har vært å finne balansegangen i noen saker. 

 — Det er mange ulike medlemsgrupperinger, og du kan ikke please alle, sånn er det bare å være ­tillitsvalgt. Jo høyere tillitsverv du har, jo mer ­balansegang blir det. Det er klart at det er utfordrende. En leder må heve blikket og se på hva man tror vil gagne ­farmasøyter mest på lengre sikt.

Noen etterlyser at foreningen er mer til stede i media. Det er en kritikk hun anerkjenner, men understreker at det ikke bare er lederen i en fagforening som har ansvar for å representere farmasøyter i media og ­kommer med en utfordring til alle farmasøyter. 

— Jeg skulle ønske at farmasøyter generelt var mer ivrige til å være i media selv og være flinkere til å bruke tittelen sin når de er i media. Det er for eksempel ikke bare lederen av legeforeningen som fronter leger i media, sier hun. 

Mest gøy

Larsen mener uansett at det er mange flere fordeler enn ulemper ved å være leder av foreningen og mener det, ikke minst nå, er mange gode grunner til å ta over.

— Vi er inne i et godt driv. Medlemstallet øker, vi får gode tilbakemeldinger, det har blitt mer fokus på farmasøyter ulike steder, og det opprettes stillinger for farmasøyter hvor det ikke har vært det før. Det gjør at det blir svært spennende fremover. 

Larsen må dessverre skuffe de som er nysgjerrig på hva hun selv skal gjøre, når hun går av som leder.

— Jeg har ett år på meg til å finne ut hva jeg har lyst til å gjøre, og jeg har ingen planer om å bruke tid på det ennå. Jeg skal stå på for fullt for foreningen til jeg er ferdig med perioden min, men om noen har en spennende jobb til meg fra 2021 er det bare å komme med den, smiler hun.