Hva bør jeg ha i lønn?

Forsiden lønnsstatistikk 2018

Hva bør jeg ha i lønn?

Farmaceutene utarbeider hvert år lønnsstatistikk. Statistikken bygger delvis på en spørreundersøkelse distribuert til alle våre medlemmer, og dels på lønnsdata fra arbeidsgiver der det er tilgjengelig. 
I desember 2018 var gjennomsnittslønnen for farmasøyter:

Arbeidsplass Bachelor i farmasi/reseptar Master i farmasi/Cand.pharm
 
NFF-A Apotek 1 524.576 590.071
NFF-A Boots 536.716 599.567
NFF-A NMD/Vitus 505.108 531.520
NFF-A Frittstående i Virke 523.289 604.486
NFF-A Frittstående 563.966 524.623
NFF-F Sykehusapotek, andre helseforetak 544.146 644.644

NFF-O Staten

557.851

628.397

666.326 (m/Ph.D.)

NFF-P Legemiddelfirma, apotekkjede, grossist og andre private virksomheter

595.250

744.497

745.497 (m/Ph.D.)

NFF-D Apotekere   828.233

Lønnsundersøkelsen for studenter viser at vanlig timelønn for masterstudenter ligger mellom 124,- og 277,- kr per time, mens det for bachelorstudenter ligger mellom 159,- og 240,- kr per time.

Statistikken deles opp etter eksamensår hvis det er nok respondenter i gruppen.

Hvis du vil bruke statistikken til å vurdere hvor god din lønn er, eller hjelpe dine tillitsvalgte til å forhandle, er det viktig at du svarer på lønnsstatistikken når undersøkelsen blir sendt ut på høsten hvert år. 

Den fullstendige lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmene.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn