Hva bør jeg ha i lønn?

penger_seddel_mg_1539.jpg

Hva bør jeg ha i lønn?

Farmaceutene utarbeider hvert år lønnsstatistikk. Statistikken bygger delvis på en spørreundersøkelse distribuert til alle våre medlemmer, og dels på lønnsdata fra arbeidsgiver der det er tilgjengelig. 
I 2017 var gjennomsnittslønnen for farmasøyter:

Arbeidsplass Bachelor i farmasi/reseptar Master i farmasi/Cand.pharm
 
NFF-A Private apotek 514.449 567.935
NFF-F Sykehusapotek, andre helseforetak 541.565 623.796

NFF-O Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Helfo, universitet og høgskoler og andre offentlige instanser inkl. kommuner/fylkeskommuner

535.032 619.579

NFF-P Legemiddelfirma, apotekkjede, grossist og andre private virksomheter

653.601 755.318
NFF-D Apotekere   792.942

Lønnsundersøkelsen for studenter viser at vanlig timelønn for masterstudenter ligger mellom 160,- og 220,- kr per time, mens det for bachelorstudenter ligger mellom 150,- og 200,- kr per time.

Statistikken deles opp etter eksamensår hvis det er nok respondenter i gruppen.

Hvis du vil bruke statistikken til å vurdere hvor god din lønn er, eller hjelpe dine tillitsvalgte til å forhandle, er det viktig at du svarer på lønnsstatistikken når undersøkelsen blir sendt ut på høsten hvert år. 

Den fullstendige lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmene.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn