Hva bør jeg ha i lønn?

Hva bør jeg ha i lønn?

Farmaceutene utarbeider lønnsstatistikk hvert år. Statistikken bygger delvis på en spørreundersøkelse distribuert til alle våre medlemmer, og dels på lønnsdata fra arbeidsgiver der det er tilgjengelig. 

Den fullstendige lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmene. Dette gir en pekepinn på hvilken lønn du bør ha og hva andre farmasøyter tjener.

I desember 2018 var gjennomsnittslønnen for farmasøyter:

Arbeidsplass Bachelor i farmasi/reseptar Master i farmasi/Cand.pharm
 
NFF-A Apotek 1 524.576 590.071
NFF-A Boots 536.716 599.567
NFF-A NMD/Vitus 505.108 531.520
NFF-A Frittstående i Virke 523.289 604.486
NFF-A Frittstående 563.966 524.623
NFF-F Sykehusapotek, andre helseforetak 544.146 644.644

NFF-O Staten

557.851

628.397

666.326 (m/Ph.D.)

NFF-P Legemiddelfirma, apotekkjede, grossist og andre private virksomheter

595.250

744.497

745.497 (m/Ph.D.)

NFF-D Apotekere   828.233

Lønnsundersøkelsen for studenter viser at vanlig timelønn for masterstudenter ligger mellom 124,- og 277,- kr per time, mens det for bachelorstudenter ligger mellom 159,- og 240,- kr per time.

Statistikken deles opp etter eksamensår hvis det er nok respondenter i gruppen.

Hvis du vil bruke statistikken til å vurdere hvor god din lønn er, eller hjelpe dine tillitsvalgte til å forhandle, er det viktig at du svarer på lønnsstatistikken når undersøkelsen blir sendt ut på høsten hvert år. 
 

 

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn