Hva bør jeg ha i lønn?

Hva bør jeg ha i lønn?

Farmaceutene utarbeider lønnsstatistikk hvert år. Statistikken bygger delvis på en spørreundersøkelse distribuert til alle våre medlemmer, og dels på lønnsdata fra arbeidsgiver der det er tilgjengelig. 

Lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmene. Dette gir en pekepinn på hvilken lønn du bør ha og hva andre farmasøyter tjener.

 

Lønnssamtale

Uansett hvor du arbeider, kan det være lurt å be om en lønnssamtale en gang i året.

Hvordan tenker arbeidsgivere?

Lønn er ikke alt - pass på øvrige vilkår også!

Selv om lønn er viktig, er det ikke alt. Også andre arbeidsvilkår er viktig å tenke gjennom før du signerer en avtale med en ny arbeidsgiver. Vi har derfor utarbeidet et lite skriv med gode råd til hvordan du går frem ved forhandling om arbeidskontrakt. Husk - er du ikke enig, skriver du ikke under!

Minstelønn for studenter

Her finner du minstelønnsnivåene for studenter

Finn ledige stillinger

På Farmatid finner du ledige stillinger for farmasøyter.