HTV/FTV-samling høst 2017

HTV/FTV-samling høst 2017

23.10 – 24.10.17

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgruppe

Kurset retter seg mot Farmaceutenes foretakstillitsvalgte i helseforetak og sykehus, og hovedtillitsvalgtsgruppene i apotekkjedene og sentrale hovedtillitsvalgte for frittstående apotek. Også tillitsvalgte som er aktuelle for verv som FTV/HTV kan delta, forutsatt kapasitet på kurset.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

Læringsmål

Kurset er innrettet mot tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurset, og som har noe erfaring som tillitsvalgte. Kursdeltakerne skal få kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteknikk og budskapsformidling. Videre skal kursdeltakerne få elementær bedriftsøkonomisk forståelse, og kjenne til elementene i beregning av et lønnsoppgjør.

Program

Foreløpig program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn