Hovedavtalen Virke (Parallellavtalen)

Hovedavtalen for Virke ligger til grunn for alle tre overenskomstene Farmaceutene har inngått med Virke.