Hovedavtalen Spekter - SAN

I forhandlinger mot arbeidsgiverforeningen Spekter og deres medlemmer, opptrer Farmaceutene som en del av SAN, derfor er SAN avtalepart i Hovedavtalen.

Demonstrasjon av alternativ tittel.pdf, by Jon