Hovedavtalen og den norske modellen

global-publikasjoner-hovedavtalen_den_norske_modellen.jpg

Hovedavtalen og den norske modellen

Dette heftet er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, UNIO, Akademikerne, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. 

Hensikten med dette heftet er å gi en praktisk oversikt over viktige sider ved hovedavtalen og den norske modellen.

Heftet kan lastes ned her...