Høstmøte Oslo og Akershus krets

Høstmøte Oslo og Akershus krets

Oslo og Akershus krets inviterer til høstmøte med legemiddelmangel som tema. Møtet finner sted onsdag 17.oktober kl 18:00 i "1858"  - Norges Farmaceutiske Forenings nye møtelokaler i 2.etg i Tollbugata 35.

 

På møtet ønsker vi å belyse følgende spørsmål:

  • hvorfor oppstår mangel på legemidler 
  • hva gjør vi når legemiddelmangel oppstår
  • hvordan kan vi samarbeide for å unngå mangelsituasjoner? 

Program

17:20 - 18:00
Pizza og mingling

18:00 - 18:05 
Velkommen 
Ornela Ademi (leder, NFF Oslo og Akershus Krets)

18:05 - 18:35
Presentasjon av saker til Representantskapsmøtet
Ornela Ademi 

18:35 - 18:45 
Pause

18:45 - 19:00 
Legemiddelmangel og Legemiddelverkets perspektiv
Cathrine Klerck  (teamleder for legemiddelmangel, SLV) 

19:00 - 19:15 
Legemiddelmangel og apotek/grossist perspektiv
Kristin Fodstad (jobber med mangelsituasjoner og forsyningssikkerhet sentralt i Apokjeden) 

19:15 - 19:30 
Legemiddelmangel og Legemiddelindustriens perspektiv 
Åse Dahl-Lindback (Pfizer og LMIs distribusjonspolitiske utvalg)

19:30 - 20:00 

Spørsmål og diskusjon

 

Kretsens medlemmer har fått invitasjonsmail med påmeldingslenke tilsendt. 
Ved eventuelle spørsmål om arrangementet kan Ornela Ademi kontaktes på: ornelakristina@hotmail.com