Hindret oppsigelse

NFT (12/2011)
juridisk.jpg

juridisk.jpg, by Kai Hovden

Gjentatte ekspedisjonsfeil grunnet personlige problemer og sykdom førte til at farmasøyten var nær ved å miste jobben. Ved å kontakte Norges Farmaceutiske Forening (NFF), som gikk i dialog med arbeidsgiver, fant man en god løsning for begge parter.

Veien fra konflikten oppsto til første kontakt med NFF var ikke lang for farmasøyten.
— Jeg har et godt inntrykk av NFF som hjelpende tredjepart i arbeidslivets mulige og umulige konflikter gjennom mitt medlemskap og tidsskriftet. Det var derfor ikke noen lang tankeprosess før jeg tok kontakt da jeg selv trengte hjelp.

Medmenneskelighet
Farmasøyten forteller om et godt første møte med foreningen.
— Den første kontakten var flott. For det første er man selv i en vanskelig situasjon og det kan være vrient å få lagt frem saken på en enkel og for andre forståelig måte. For det andre, for min egen del, syntes jeg verden hadde sviktet og det var derfor viktig å treffe noen som hadde litt medmenneskelighet i situasjonen, som klarte å sette ord på problemet og som samtidig gjorde saken tydelig for den andre part i konflikten, forteller hun.
Det var av stor betydning at møtet med foreningens jurist, Elisabeth Olsen, raskt kom i stand.
— En viktig bit i det å komme videre, sier farmasøyten.
— Hva var spesielt viktig å få hjelp til?
— For meg var det viktig at foreningen, ved Olsen, tok seg av kontakten med arbeidsgiver. Oppfølgingen av saksgangen var til tider tung og trakk unødig ut i tid, noe som førte til en belastning for meg. Det var også veldig godt å ha en å rådføre meg med før møter med arbeidsgiver, slik at jeg fikk vektlagt betydningsfulle momenter sett fra min side.
— Hva med dine forventninger til NFF, ble de innfridd?
— Jeg hadde ingen spesielle forventninger utover at jeg ventet god hjelp og gode råd, hvilket ble innfridd til det fulle. Kan hende det har med personkjemi å gjøre, men slik jeg kjenner foreningen velger jeg å tro at andre også hadde bidratt på tilsvarende ­edruelig vis.

Belastende
Til tross for god bistand forteller farmasøyten om en belastende prosess.
— Jeg ble møtt med lite forståelse fra arbeidsgiver, nærmest en holdning som vitnet om at problemet skulle fjernes, ikke løses. Sammen med NFF-jurist Elisabeth Olsen fikk jeg tilbake troen på meg selv og på at det finnes muligheter for alle, sier hun.
— Hvordan tror du opplevelsen ville vært uten bistand?
— Det hadde nok ikke vært noen prosess å snakke om.
— Hvordan opplevde du samarbeidet med juristen?
— Meget bra. Både i form av støtte per telefon og e-post og i det praktiske. Jeg fikk rask tilbakemelding på hvor saken sto og hvor utfordringene var hele tiden.

Brøt taushetsplikten
Jurist Elisabeth Olsen forteller om saksbehandlingsfeil fra arbeidsgivers side i løpet av prosessen.
— Når arbeidstaker er sykemeldt, skal det utarbeides en oppfølgingsplan som skal oversendes Nav. I dette tilfellet feilet arbeidsgiver ved først ikke å utarbeide oppfølgingsplan, for ­deretter å oversende referat fra møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker til tredjepart. I referatet fremkom en rekke private opplysninger, slik at arbeidsgiver med feiltrinnet hadde utlevert taushetsbelagte opplysninger om arbeidstaker. Foreningen tok tak i saken og forlangte at arbeidsgiver foretok seg det nødvendige for å få det oversendte dokumentet tilbakeført. Farmasøyten fikk i ­tillegg en form for beklagelse.

Resultatet
Via bistand fra NFF unngikk farmasøyten oppsigelse.
— Jeg fikk mulighet til å si opp selv og fikk attest fra arbeids­giver. I tillegg fikk jeg belyst saken bedre fra min side med juristen enn ved tidligere møte med arbeidsgiver. Min oppfatning er at arbeidsgiver ikke noen gang forsøkte å sette seg inn i min ­situasjon, men snarere ville ha et problem bort.
— Hvordan har det gått i ettertid?
— Etter oppbakking fra jurist Olsen er jeg nå i ny jobb der jeg trives og kan bidra med mye erfaring, avslutter farmasøyten.

(Publisert i NFT nr. 12/2011, side 40–41.)