Helse Nord-Trøndelag HF

Farmaceutenes medlemmer er omfattet av SAN-overenskomsten i Helse Nord-Trøndelag HF, og blir ivaretatt av Nito i forhandlinger.