Heftig høst

kaye-hanson-u22mr8qmdve-unsplash.jpg

Heftig høst

(Siste nytt fra leder, publisert i NFT 9/2019)

Jeg kan ikke si annet enn at det har vært en heftig høst for mange av foreningens medlemmer – meg inkludert.

Den startet med riksmekling for Vitusapotek. ¬Heldigvis kom vi til enighet – 2 timer på overtid. Det ble ikke streik, men alle streikeforberedelsene var ikke bortkastet tid. Streikeprosedyrene våre er nå oppdatert, og vi er godt forberedt dersom en slik situasjon skulle oppstå igjen. Til våren er det som kjent nye forhandlinger.

Høsten fortsatte med noen runder i media rundt temaet kjøpepress på apoteket; Helsekontrollen, TV 2, Dax18 og Debatten. Sjelden har det vært så mange farmasøyter på TV på en gang. Det er sunt for bransjen at slike diskusjoner tas, og det gjøres så mye bra informasjons- og rådgivningsarbeid ute i apotekene at vi tåler å bli sett i kortene av og til. 

På Farmaceutenes facebookside opprettet vi i ¬etterkant av Debatten en kampanje for å vise frem farmasøytkompetansen. Den består av små ¬filmsnutter med apotekfarmasøyter som gir tips og råd. Disse snuttene er det mange som har likt og delt, så forhåpentligvis har budskapene der også nådd frem til publikum. Mange utenom ¬bransjen er ikke klar over hvor høy formell kompetanse som ¬kreves i apotek – derfor har snuttene tatt med ¬hvilken utdannelse farmasøytene har. #lege¬middelekspert brukes også av samme grunn.

På Apotekforeninges Apotekbarometer for høsten 2019 skårer apotekene 78 på en tillitsskala fra 1 til 100. Dette er som før, og som vanlig høyere enn både sykehus og leger. Apotekbarometeret ble gjennomført før Helsekontrollen, men jeg får tilbakemeldinger på at det ikke har vært så veldig mange negative reaksjoner fra apotekkunder etter mediaoppslagene.

En ting som derimot har kommet frem internt i bransjen, er at det virker å være en ufullstendig ¬meldekultur. Foreningen har fått flere tilbake¬meldinger fra medlemmer om at de føler på -salgspresset i apotek. Vi har også flere medlemmer som har meddelt at dette er medvirkende årsak til at de ikke lenger ¬jobber i apotek. Andre medlemmer meddeler igjen at dette er ukjent for dem – og det samme sier ledere i apotekkjedene. Det må bety at de som føler seg utilbørlig presset ikke er flinke nok til å melde ifra om dette til apoteker/regionsjef/kjedeledelse, eller så blir ikke tilbakemeldingene tatt seriøst nok – eller så er det en kombinasjon. Dersom vi ikke sier ifra, kan vi heller ikke forvente endringer. Og det er viktig at ¬ledelsen tar slike ¬meldinger -seriøst. Helse og handel har gått hånd i hånd i ¬apotek i mange hundre år, men ¬forvaltes ikke dette riktig, vil vi tape på veldig mange områder. 

Høsten ble også historisk ved at nye vedtekter for foreningen ble enstemmig vedtatt. Les mer om dette i tidsskriftet.

2020 vil bli brukt til å implementere de nye ¬vedtektene, og jeg håper mange engasjerte -medlemmer stiller som kandidater til region¬styrene, distriksgruppene – og Sentralstyret når den tid ¬kommer. Jeg går i 2020 inn i mitt avsluttende år som leder for foreningen og synes det er veldig gøy å få følge de nye vedtektene helt frem til døra.

Men først venter adventstid og julefeiring. Husk å sette av litt tid til kos!