Gunnstein Norheim er Årets farmasøyt

gunnsteinnorheim_1_of_1.jpg

Gunnstein Norheim er Årets farmasøyt

Farmasøyten og forskeren Gunnstein Norheim tildeles prisen for sitt bidrag til å utvikle en ebolavaksine med høy effektivitet.  

Den gjeve prisen ble delt ut på markeringen av Verdens farmasøytdag mandag 25.september på Sentralen i Oslo.

Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening skriver følgende i sin vurdering:

Gunnstein Norheim tildeles prisen for sitt bidrag til å utvikle en ebolavaksine med høy effektivitet.  Det internasjonale teamet han var tilknyttet gjennomførte blant annet kliniske utprøvinger av vaksinekandidaten rekordraskt under den pågående ebola epidemien i Vest-Afrika våren og sommeren 2015. Gunnstein har stått sentralt i dette arbeidet.

Gunnstein Norheim er cand.pharm. fra Universitetet i Oslo 2000, og tok sin doktorgrad i 2007. I sitt doktorgradsarbeid viste han i samarbeid med forskere fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt at en relativt enkelt fremstilt proteinvaksine kan være et alternativ til eksisterende vaksiner mot en type hjernehinnebetennelse som hvert år gir epidemier i Afrika.

Han har de senere årene jobbet som seniorforsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, og det er i denne rollen han aktivt har bidratt i internasjonalt vaksinearbeid.

Han har utvist stort faglig engasjement – også nasjonalt, og er med sin aktive formidling rundt vaksineutvikling et forbilde for andre farmasøyter.

Gunnstein Norheim er med på å utvikle, befeste og forsterke farmasøytens rolle i samfunnet ved å aktivt bruke sin farmasøytiske kompetanse til å bidra til ny kunnskap på vaksineområdet.