Grunnkurs tillitsvalgte i NMD/Vitus og NHO - november 2017

Grunnkurs tillitsvalgte i NMD/Vitus og NHO - november 2017

27.11.17 – 28.11.17

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, i NMD/Vitus og NHO. Øvrige tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte vil få tilbud tidlig i 2018. 

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir ansatte rett til fri med lønn for å delta (HA § 26), og tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52). Hovedavtalen mellom NHO og Farmaceutene § 4 gir rett til fri for å delta.

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i Farmaceutene, og deltakerne vil få kjennskap til Farmaceutenes organisasjon, våre overenskomster og relevante lover som regulerer arbeidslivet.

Program

Program, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn