Grunn til bekymring

Grunn til bekymring

(Publisert i NFT nr. 2/2019)

Jeg håper dere følger foreningen på Facebook. Her har vi lagt ut små glimt rundt medlemsmøtene som er avholdt rundt omkring i Norge. 17 møter til nå. Jeg har møtt godt over 300 medlemmer, og strømmingen vår ute på Facebook har hatt over 1000 visninger.

Foreningen har fått mange nyttige tilbakemeldinger, og møtedeltakerne har ytret at det har vært utbytterikt å delta.

Det er imidlertid grunn til bekymring, blant annet basert på en god del tilbakemeldinger fra dere apotekmedlemmer på møtene. Bekymringen er rundt faglig forsvarlighet i apotekene.

Ser man på statistikken, har antall apotek økt med 65 (2016–2018) og antall kundebesøk økt med 2,6 millioner (2015–2017). I tillegg åpner flere nye apotek i kjøpesentre med lange åpningstider, og etablerte apotek føler presset på å øke åpningstidene. Trass i økende kundebesøk og utvidede åpningstider har gjennomsnittlig antall årsverk per primærapotek gått ned med 0,7 i 2016–2018. Nedgang i gjennomsnittlig antall årsverk for apotekteknikere og farmasøyter per primærapotek er i samme tidsrom 1,19 – noe som viser at ikke bare er bemanningen gått ned, men autorisert farmasifaglig personale erstattes med andre kategorier ansatte.

Det er en utfordring for en del apotekfarmasøyter å få tatt pause i en travel hverdag, fordi man er så få / ingen andre farmasøyter på jobb. Spise får man alltids gjort, men det viktigste kan være pauseavbrekk. «Lufte vetet», som vi sier på Vestlandet. Dette forebygger feil. I forbindelse med mangel på muligheter for pause har vi sendt en forespørsel til Legemiddelverket om hvordan de som tilsynsmyndighet ser på at apotek holder siesta, det vil si stenger for lunsj. Som kjent er det flere legekontor som gjør det samme. Dette kan kanskje være en løsning for steder med fast lav (farmasøyt)bemanning. Her venter vi nå på svar.

Det å være farmasøyt på et lite apotek med få (farmasifaglige) ansatte medfører i tillegg en del problemstillinger rundt aktiviteter som er viktige for faglig forsvarlighet, faglig drift og faglig utvikling av et apotek:
• liten mulighet til å konferere med kollegaer rundt faglige utfordringer fordi man er alenefarmasøyt mye av tiden
• få anledninger til å få/gi kollegaveiledning på grunn av arbeidspress eller fordi man er alenefarmasøyt
• ingen tid til å få/gi internopplæring i arbeidstiden. Dette gjelder også praksisveiledere.

Tall fra Helsepersonellregisteret viste i 2017 at over 30 prosent av landets autoriserte farmasøyter har utenlandsk utdannelse. Når dette utgjør en så stor andel, må det antas at behovet for internopplæring/kollegaveiledning rundt norske helsefaglige retningslinjer er stort. Andelen ser også ut til å være økende; 28,3 prosent i 2015, rundt 29 prosent i 2016, og altså over 30 prosent i 2017.

Med bakgrunn i de ovenstående utfordringene har vi sendt en bekymringsmelding til Apotekforeningen som bransjeorganisasjon. I brevet ønsker vi dialog rundt utfordringene. Fortsettelse følger.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre farmasøyter generelt og apotekfarmasøyter spesielt til å være seg sitt ansvar som autorisert helsepersonell bevisst. Dersom du gjør / er med på / godtar noe som ikke er faglig forsvarlig (les: burde visst bedre), er det din autorisasjon som er i fare, ikke apotekets konsesjon. Til nå er det heldigvis mest advarsler som er delt ut til farmasøyter – det er ytterst få som har mistet autorisasjonen. La det fortsette slik. Ta vare på deg selv (og din autorisasjon) i en travel hverdag.

Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening