Godt nok forberedt?

ice-crystal-64157_1280.jpg
Pixabay

Godt nok forberedt?

I en pressemeldingen stiller  Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene)  spørsmål ved om kommunene er forberedt til å håndtere koronavaksiner som krever ned til 70 minusgrader; kjølesystemer og behandlingsrutiner de fleste kommuner ikke er vant til eller har tilgang på. 

 

Farmaceutene ønsker  i pressemeldingen å gjøre kommunene oppmerksomme på hvilke utfordringer som kan komme rundt håndtering av covid-19-vaksinene. 
I meldingen heter det: 
 
"Norske farmasøyter er bekymret for om kommunene er klare til å håndtere koronavaksinen
Norges Farmaceutiske Forening stiller spørsmål ved om kommunene er forberedt til å håndtere koronavaksiner som krever ned til 70 minusgrader. 
I Norge vil vi få koronavaksiner gjennom deltakelse i EUs innkjøpssamarbeid. EU har så langt inngått avtaler med flere vaksineprodusenter og forhandler om avtaler med flere andre. I skrivende stund vet vi imidlertid ikke hvilke vaksiner som vil komme til det norske markedet.
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er bekymret for om kommunene har fått nok informasjon og om de er klare for å oppbevare og håndtere covid-19-vaksinene, når Folkehelseinstituttet (FHI) sender dem ut.
— Vi ser store utfordringer rundt oppbevaringsbetingelsene til flere aktuelle vaksinekandidater og spør oss om kommunene er klare, sier leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen. 
 

Høye krav til oppbevaring

Larsen lurer på om kommunene klar over at en av de mest aktuelle vaksinekandidatene, fra Pfizer/BioNTech, må lagres ved 70 minusgrader og overlever kun rundt fem dager i kjøleskap (2-8 °C), eller at en annen aktuell vaksinekandidat, Moderna, må ha 20 minusgrader for lagring, og overlever kun rundt syv døgn i kjøleskap.
— Håndtering av vanlige vaksiner krever i seg selv gode rutiner, men håndtering av vaksiner med fryselagringsbetingelser vil kreve grundig forberedelser og ekstra omfattende legemiddelhåndteringsrutiner, inkludert gode prosedyrer for tining og eventuell destruksjon av ubenyttede, tinte vaksiner, sier Larsen som påpeker at oppbevaring ved minus 70 grader ikke er vanlig og betyr at svært få steder har slike oppbevaringsmuligheter. 
 
— Det vil kunne bety at kommunene kan måtte være beredt til å motta flere ukentlige leveranser fra enheter som kan oppbevare vaksiner ved 70 minusgrader. Dersom kommunen ikke får brukt vaksinen innen fem dager må den sannsynligvis destrueres. Er kommunene klare for dette?
 
Hun synes FHI har gitt lite opplysninger rundt oppbevaringsbetingelsene til vaksine-kandidatene, og ønsker å gjøre kommunene oppmerksomme på hvilke utfordringer som kan komme. Samtidig minner hun om at de aller fleste norske kommuner har god tilgang på eksperter i legemiddelhåndtering i form av farmasøyter på de lokale apotekene.  
— Dersom kommunen mangler egen kompetanse på legemiddelhåndtering oppfordrer vi til å inngå samarbeid. 
 
Stort tidspress
Flere av covid-19-vaksinene må gis i to doser med tre til fire ukers mellomrom. Når alle skal vaksineres to ganger betyr det mange vaksinepakninger som skal håndteres ute i kommunene.
Larsen påpeker at det er store forventninger til at tiden fra Norge mottar vaksiner til de settes på befolkningen er kort. 
— Dette krever at kommunene på forhånd er godt forberedt med hensyn på prosedyrer og rutiner, når vaksinene kommer. Og spesielt dersom det blir helt andre rutiner enn kommunene er vant med for influensavaksiner som kan oppbevares i kjøleskap, noe vi nå ser at sjansen er ganske stor for.
— Det verste som kan skje er at det settes inaktive vaksiner. Det blir katastrofalt for smitteutviklingen og samfunnet dersom vaksinerte tror de er beskyttet - og så er de det ikke, slår hun fast. 
 
For mer informasjon eller kommentar ta kontakt med:
Rønnaug Larsen (leder i Norges Farmaceutiske Forening)
Telefon: 970 64 001
 
For bilder av Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen: https://www.farmaceutene.no/presse
 
Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre rundt 4500 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Folkehelseinstituttet (FHI) sendte 16.oktober et brev til alle landets kommuner med informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet. Her skriver de blant annet at FHI har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet til å være klare til distribusjon av vaksiner fra desember 2020, dersom det skulle foreligge en godkjent vaksine – og at kommunene bør være forberedt på at det vil kunne komme ulike vaksiner med ulike egenskaper, ulike målgrupper og ulike oppbevaringsbetingelser. Det er imidlertid ingen informasjon i brevet om hva de ulike oppbevaringsbetingelsene kan være. 
 
• I nytt brev datert 22.10. står det at «Når dere oppgir leveringsadresse kan dere ha som utgangspunkt at vaksinen skal oppbevares ved 2-8 °C.»