Gleder seg til å gjennomføre endringene i Farmaceutene

nye_vedtekter.jpg
Glad for støtten: Organsisasjonsutvalget, her ved Erlend Carlson, Reidun Os Husteli og Rønnaug Larsen var glad da hele RS støttet forslaget deres fredag. Foto: Tore Rasmussen Steien

Gleder seg til å gjennomføre endringene i Farmaceutene

Farmaceutenes leder er glad hun fikk full støtte for de nye vedtektene fra hele representantskapet og gleder seg til å sette dem ut i livet.

Fredag 15. november gikk representantskapet (RS) enstemmig inn for nye vedtekter og den nye organiseringen med små endringer. Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, og resten av organisasjonsutvalget, bestående av Erlend Carlson, Reidun Os Husteli, Gro Starheimsæter og Jon Ole Bjørklund Whist, som utarbeidet de nye vedtektene, er glad for støtten fra resten av foreningen. 

— Det har vært en lang prosess, så det var deilig å komme i havn og det at det ble enstemmig, men nå klør det i fingrene etter å implementere det og få detaljene på plass, smiler hun. 

— Og nå når vi har fått nye vedtekter, har jeg tro på at vi alle skal jobbe sammen for å implementere dem og gjøre foreningen enda sterkere, legger hun til. 

Les også: Ny organisering enstemmig vedtatt

Viktige endringer

Forrige store vedtektsendring var i 1983, og Larsen påpekte etter vedtaket under RS at det er et historisk vedtak, men hun understreker at de har ikke gjort det fordi det er 36 år siden sist eller for endringenes egen skyld. 

— Vi så at vi har vedtekter som er tilpasset en tid hvor behovene var helt annerledes og man ikke hadde elektroniske hjelpemidler, og når vi først skulle gjøre endringer ville vi ikke bare flikke på dem. Vi ville tenke helhetlig, sier hun.

— Vi håper med de nye vedtektene at vi får en mer dynamisk organisasjon og gjør det lettere å involvere flere medlemmer over hele landet, legger hun til.

Spennende i 2020 

Endringene ble vedtatt på årets RS, men de trer ikke i kraft før 1. januar 2021, og hele 2020 blir et overgangsår. Larsen gleder seg til å starte arbeidet og er samtidig spent. Detaljene for organiseringen er ikke bestemt, og det gjenstår en del arbeid. 

— Det er en del spørsmål og en del ting må vi gå opp etter hvert, sier hun og håper det store engasjementet medlemmene har vist, fortsetter inn i det arbeidet.

Blant annet skal de nye regionstyrene opprettes. 

— Jeg tror regionstyrene kan bli morsomme og interessante verv. Jeg håper folk som er interessert i å gjøre en innsats melder seg, sier hun og legger til at foreningen ønsker folk fra hele regionen i de forskjellige styrene. 

Samtidig håper hun medlemmene i de aktive kretsene rundt i landet opprettholder sitt engasjement, og at noen av kretsene kan gjøres om til distriktsgrupper under regionstyrene. 

— Vi er opptatt av å ta vare på det som fungerer godt når vi skal gjennomføre endringene, understreker hun.

Skal møte kretsstyrene 

Larsen starter overgangsåret med å reise rundt og holde møter med kretsstyrene for å finne ut hvordan kretsene på best mulig måte kan erstattes av regioner og eventuelle distrikstgrupper.

Hun opplyser at det er satt av kretsbidrag til kretsene for å arrangere kretsmøter i 2020. Det er imidlertid ikke nødvendig med valg av nytt kretsstyre. Det nåværende styret kan sitte ut året.

Det vil bli arrangert representantskapsmøte i 2020 – tentativ dato er 11.-12.november.

Implementeringsplan

Organisasjonsutvalget anbefaler i rapporten følgende implementeringsplan:

- Må ha RS etter gamle vedtekter også i 2020 for å foreta valg av appellutvalg, kritisk revisjonsutvalg, valgkomite, sentralstyre og retningslinjer for sentralstyret i henhold til nye vedtekter, samt godkjenne årsberetning, årsregnskap, budsjett, handlingsplan 2021.

- Må opprette regionstyrer. Her foreslår vi at kretsstyrerepresentanter for de gamle kretsene som inngår i de nye regionene får ansvar for å opprette valgkomiteer for regionstyrene. Ressurser for fellesmøter mellom kretsstyrene i de nye regionene tas av kretsbudsjettet. Valg av regionstyrer bør være avklart innen 1.september (elektronisk valg). Dette slik at flest mulig fra de nye regionstyrene kommer på RS i 2020. På disse felles kretsstyremøtene bør aktuelle distriktsgrupperinger og kontaktpersoner diskuteres.

- Må ha overgang fra seksjoner/fora til faste fora for NFF-D, Pensjonistforum og Studentforum. Her foreslår vi at NFF-D, Pensjonistforum og Studentforum i samarbeid med sekretariatet får ansvaret for denne overgangen. For Studentforum gjelder dette også valg av studentrepresentant til sentralstyret fra 2021.

- Må opprette aktuelle forhandlingsutvalg.

- Må opprette arbeidslivsutvalget.

- Må opprette interessefora. Her foreslår vi at seksjonsstyrene for de gamle seksjonene får ansvaret for å oppnevne kontaktpersoner og foreslå aktiviteter.

- Må utarbeide retningslinjer. Sentralstyret utarbeider og foreslår retningslinjer for sentralstyret som RS vedtar i 2020, utarbeider og godkjenner retningslinjer jf. kap. 8 i nye vedtekter (tillitsvalgtorganisering, forhandlingsvirksomhet, arbeidslivsutvalg), regionstyrer og faste fora.