— Gledelig at det offentlige benytter farmasøytkompetansen

Rønnaug Larsen
Farmaceutene.no

— Gledelig at det offentlige benytter farmasøytkompetansen

I dag innføres apotektjenesten Medisinstart. Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen mener aktivt bruk av denne vil skape trygghet om legemidler og bruken av dem. Tjenesten dekkes av det offentlige, og er gratis.

Larsen er storfornøyd med at apotektjenesten Medisinstart, der pasienter på hjertemedisin skal ha to samtaler med en farmasøyt under full diskresjon, nå blir en realitet.

Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter at medisinen er hentet på apoteket første gang. Samtalene kan foregå i apotekets informasjonsrom eller per telefon. Målet med samtalene er å løse opp i eventuelle bekymringer og problemer som pasienter erfaringsmessig kan ha.

— Det er gledelig at det er blitt bevilget offentlige midler til verktøy for riktigere legemiddel bruk, og at det offentlige benytter seg aktivt av legemiddelkompetansen til apotekfarmasøyter – til beste for samfunnet, sier Larsen.

Viktig verktøy for pasientene

Farmaceutenes leder understreker også hvor viktig det er at pasientene selv kan bestille en slik samtale i apotek uten henvisning fra lege.

— Helsemyndighetene er opptatt av at vi innbyggere skal ta ansvar for egen helse, men må da vite hva som er viktig for å få til dette. Dette er et verktøy pasientene kan bruke for å gi dem riktigere legemiddelbruk, sier hun, men legger til:
— Legene kan selvsagt også rekvirere tjenesten for sine pasienter, og vil da vite at pasientene får viktig informasjon om bruk av legemidlene som legen har forskrevet. Dette tiltaket vil da avlaste fastlegene som allerede har det travelt, konstaterer Larsen.

Vanskelig å huske

Hun er glad for at det nettopp er pasienter på ny behandling med blodtrykkssenkende eller blodfortynnende legemiddel eller et kolesterolsenkende statin som får benytte seg av tjenesten i denne omgang.

— Det er lettere å huske å ta legemidler som skal lindre plager, som for eksempel hodepine, forstoppelse, utslett. Blodtrykkssenkende, blodfortynnende og kolesterolsenkende er alle legemidler som skal forebygge sykdom, og derfor ekstra vanskelig å huske på å ta, sier Farmaceutene-lederen, som også håper at andre pasientgrupper får nytte av tjenesten senere.

Larsen ønsker også å komme med et tips til pasienter som har brukt legemidler over lengre tid, og som synes det er vanskelig å huske å ta tablettene.

— Bruk dosett og varsel på mobiltelefonen!