Gjør kloke valg - råd for apotekfarmasøyter er klar!

klokevalg_merikkebedre.jpg
Legeforeningen

Gjør kloke valg - råd for apotekfarmasøyter er klar!

Norges Farmaceutiske Forening sluttet seg til Gjør kloke valg-kampanjen initiert av Legeforeningen i juni 2019. 
Nå er rådene for apotekfarmasøyter klare. 

Gjør kloke valg startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men etter hvert har også Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund og Jordmorforbundet NSF sluttet seg til.  Flere fagmedisinske miljø i har laget anbefalinger om prosedyrer og behandling som bør unngås. Nå er rådene for apotekfarmasøyter klare!  
 

Farmaceutene og Gjør Kloke Valg-kampanjen