Gjør kloke valg

 

bilde1.jpg
 

Gjør kloke valg er en kampanje med mål om å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i ytterste konsekvens kan gi skade. Les mer om kampanjen her: https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/ 

Det er ikke alltid alle prøver, tester, prosedyrer og undersøkelser er nødvendig for den enkelte pasient. I enkelte tilfeller skal heller ikke plagene alltid behandles. 

Kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til å snakke om overutredning og overbehandling, og sammen gjøre kloke valg.

Farmaceutene oppfordrer pasienter/kunder til å stille disse fire spørsmålene til farmasøyten på apoteket:

  1. For legemidler på resept: Hvorfor har legen skrevet ut dette (legemidlet) til meg/hva er dette for?
    For reseptfrie preparater som du får kjøpt på apoteket: Hva finnes for "mitt problem"?
  2. Hva er risiko og bivirkninger?
  3. Hva skjer om jeg ikke gjør noe?
  4. Finnes det alternativ?

Farmaceutene ble i juni 2019 offisielt med som samarbeidspartner i kampanjen (https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/om-kloke-valg2/). I løpet av 2019 vil vi identifisere anbefalinger som blir gitt innenfor vårt fagfelt, som vi mener er unyttige/unødvendige og ikke tilfører pasienten reell verdi.