GJØR KLOKE VALG

Om kampanjen "Gjør kloke valg"bilde1.jpg

Dette er en kampanje initiert av Legeforeningen. Farmaceutene ble i juni 2019 offisielt med som samarbeidspartner i kampanjen. Formålet med kampanjen er å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i ytterste konsekvens kan gjøre skade. Kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til å snakke om over-utredning og over-behandling, og sammen gjøre kloke valg. Høsten 2021 er det planlagt en Publikumskampanje men også en konferanse 11.november 2021 om "Medisinsk Overaktivitet og bærekraft

Les mer: Farmaceutene vil gjøre enda klokere valg

 

5 kloke valg for apotekfarmasøyter

Sommeren 2020 ble Gjør kloke valg for apotekfarmasøyter klar:

 1. Unngå å ekspedere større mengder legemidler enn det som forventes brukt.
 2. Unngå å anbefale hostedempende eller slimløsende medisiner til barn (0-12 år) med hoste eller pustebesvær.
 3. Fraråd bruk av reseptfrie legemidler/medisinsk utstyr* til egenomsorg utover 7-10 dager, dersom ikke annet er spesifisert i pakningsvedlegg/brukerveiledning.
  *Med medisinsk utstyr menes i denne sammenheng legemiddelliknende produkter klassifisert som medisinsk utstyr.
 4. Anbefal å avvente uthenting av antibiotika på vent-og-se-resepter samme dag som resepten er forskrevet.
 5. Unngå å anbefale snarlig legebesøk, ved god allmenntilstand, for å få antibiotika for «vent og se»-symptomer.

Les mer om de 5 kloke valgene i dette dokumentet.

For erfarne apotekfarmasøyter representerer ikke de 5 kloke valgene noe nytt – dette er noe som de allerede gjør hver dag. Det er imidlertid viktig at de er nedfelt slik at profesjonen og andre bevisstgjøres på hvilke valg apotekfarmasøyter gjør hver dag.

De 5 kloke valgene for apotekfarmasøyter er utarbeidet av Farmaceutenes sentralstyre 2019/2020, og har vært på høring hos Legeforeningen, Apotekforeningen, og selvsagt hos egne medlemmer.

 

Spør farmasøyten på apoteket

For å invitere til dialog om overdiagnostikk og overbehandling oppfordres pasientene til å stille fire kloke spørsmål til farmasøyten på apoteket. I samtale med apotekfarmasøyt kan følgende spørsmål være nyttige å ta utgangspunkt i: 

 1. For legemidler på resept: Hvorfor har legen skrevet ut dette (legemidlet) til meg/hva er dette for?
  For reseptfrie preparater som du får kjøpt på apoteket: Hva finnes for "mitt problem"?
 2. Hva er risiko og bivirkninger?
 3. Hva skjer om jeg ikke gjør noe?
 4. Finnes det alternativ?   

Tilpasset bruk i apotek er det utarbeidet en bearbeidet versjon av kampanjens generelle spørsmålssett.

 
Pasientanbefalinger

 

plakater_gjor_kloke_valg.png
plakater_gjor_kloke_valg2.png
 
plakater_gjor_kloke_valg3.png

 

plakater_gjor_kloke_valg4.png