Gjør kloke valg

bilde1.jpg

Om gjør kloke valg
Dette er en kampanje initiert av Legeforeningen
Farmaceutene ble i juni 2019 offisielt med som samarbeidspartner i kampanjen.
Formålet med kampanjen er å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i ytterste konsekvens kan gjøre skade. Kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til å snakke om over-utredning og over-behandling, og sammen gjøre kloke valg. 

Les mer: Farmaceutene vil gjøre enda klokere valg

Spør farmasøyten på apoteket
Farmaceutene oppfordrer pasienter/kunder til å stille fire kloke spørsmål til farmasøyten på apoteket – sjekk hvilke her

5 kloke valg for apotekfarmasøyter
Sommeren 2020 ble Gjør kloke valg for apotekfarmasøyter klar:

1) Unngå å ekspedere større mengder legemidler enn det som forventes brukt

2) Unngå å anbefale hostedempende eller slimløsende medisiner til barn (0-12 år) med hoste eller pustebesvær
 

3) Fraråd bruk av reseptfrie legemidler/medisinsk utstyr* til egenomsorg utover 7-10 dager, dersom ikke annet er spesifisert i pakningsvedlegg/brukerveiledning
*Med medisinsk utstyr menes i denne sammenheng legemiddelliknende produkter klassifisert som medisinsk utstyr

4) Anbefal å avvente uthenting av antibiotika på vent-og-se-resepter samme dag som resepten er forskrevet

5) Unngå å anbefale snarlig legebesøk, ved god allmenntilstand, for å få antibiotika for «vent og se»-symptomer

Les mer om de 5 kloke valgene i dette dokumentet

For erfarne apotekfarmasøyter representerer ikke de 5 kloke valgene noe nytt – dette er noe som de allerede gjør hver dag. Det er imidlertid viktig at de er nedfelt slik at profesjonen og andre bevisstgjøres på hvilke valg apotekfarmasøyter gjør hver dag.

De 5 kloke valgene for apotekfarmasøyter er utarbeidet av Farmaceutenes sentralstyre 2019/2020, og har vært på høring hos Legeforeningen, Apotekforeningen, og selvsagt hos egne medlemmer.