Går du i riktig retning?

Går du i riktig retning?

(Publisert i NFT nr. 5/2019)

«Den som har begge beina på jorda står stille» er et kjent sitat (og roman) av den norske forfatteren Tor Åge Bringsværd. Ingen bevegelse – ingen endring.

For de aller fleste av oss er verden rundt oss i konstant endring og tvinger oss til bevegelse – enten vi ønsker det eller ikke. Spørsmålet bli da om man tar bevisste retningsvalg eller bare følger strømmen uten å reflektere nærmere over retningen.

For litt siden var det en artikkel i Dagens Medisin (DM) om salgsfremmende konkurranser i apotek. Ifølge DM ba en farmasistudent tidligere i år Helsetilsynet om ny vurdering av salgsfremmende konkurranser i apotek. Legemiddelverket svarte (på vegne av Helsetilsynet) at det ikke er tvil om at arbeidsgiver kan pålegge helsepersonell å utføre salgsfremmende aktiviteter, men at enkelte aktiviteter kan være uheldige og i strid med helsepersonelloven.

Jeg synes det er uheldig med salgsfremmende konkurranser i apotek og mener slike konkurranser ikke burde forekomme. Jeg er på ingen måte negativ til mersalg/omsorgssalg, faktisk veldig positiv, så lenge premissene for salget tar utgangspunkt i pasienten/kundens kartlagte behov. Er man god på veiledning, er en heldig bivirkning at man selger mye. Jeg ser også det positive i at man jevnlig setter markedsføringsfokus på ulike produktgrupper for å minne kunder på hva man kan få av hjelp og veiledning på apoteket (solkrem mot påske/ sommer, allergimedisin om våren, lusemiddel ved skolestart osv.). Faktisk skulle jeg ønske at det var MER reklame fra apotek. Reklame som IKKE er for kosmetisk hudpleie, sminke eller semidokumentert medisinsk utstyr, men som fremhever apotekene som den fagkanalen de er og farmasøytene for det helsepersonellet de er. I hvilken reklameretning går din apotekeier? Kan du påvirke?

Som farmasøyt og helsepersonell liker jeg ikke at salg i apotek knyttes opp mot konkurranser – uansett verdien av premien. Anbefaler du produkter du ikke helt kan stå inne for, for å vinne en konkurranse eller to – eller anbefaler du de på rent faglig grunnlag/ erfaring? Tenker du at det ikke er så nøye så lenge det ikke skader noen? Er DET en riktig retning å gå som farmasøyt og helsepersonell? Valget er ditt – helt uavhengig av hvor mange konkurranser apotekeier velger å kjøre. I hvilken retning går du?

Foreningen og Etikkrådet arrangerer 17. oktober etikkfagkveld om «Dilemmas». Farmasøyter i apotekkjeder, sykehusapotek og legemiddelindustrien har blitt spurt om hvilke dilemmas de opplever i sin arbeidshverdag – og har gitt tilbakemeldinger. Hold av datoen! Mulig fagkvelden også vil bli strømmet.

I forrige leder tok jeg opp tvilen, selv innen farmasøytiske kretser, til at Norge kan klare å få til noe særlig produksjon av legemidler/API-er. Produksjonsdagen 2019 gikk av stablen 5. juni, og her var det mange strålende eksempler på produksjonsbedrifter i Norge – også for API-er. Du kan lese mer om arrangementet i denne utgaven av NFT. Så det er fullt mulig å få til – om myndigheter og norsk farmasi velger å gå i denne retningen.

Farmaceutene mener vi bør satse – og foreslår derfor i vårt høringsnotat om Helsenæringsmeldingen til Stortingets næringskomité og helse- og omsorgskomité at norske myndigheter bør utrede mulighetene for å egenprodusere penicilliner – spesielt API-er, samt utrede mulighetene for nordisk samarbeid rundt human vaksineproduksjon der forsknings- og produksjonsfasiliteter legges til Norge.

God ferie! Håper sola går i riktig retning.

Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening