Full seier i arbeidsretten

Rønnaug Larsen
Foto: Farmaceutene.no

Full seier i arbeidsretten

 - Vi gratulerer sykepleierne med seieren! En seier som er viktig for alle oss organiserte - fordi den slår fast prinsippet om retten til å være organisert og la seg representere av egen forening, sier Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen.

Norsk Sykepleierforbund stevnet Virke etter å ha blitt nektet egne tillitsvalgte i to medlemsbedrifter. Farmaceutene har inngått likelydende hovedavtale med Virke, og gikk inn som partshjelper i saken, bl.a. sammen med en rekke av Akademikernes medlemsforeninger. Prosessfullmektig for Sykeplerierforbundet var Magnus Buflod (NSF), mens vi var representert av Torstein Goyer (NITO). Arbeidsretten avsa dom i tråd med Norsk Sykepleierforbunds påstand.

Bakgrunn

To av Virkes medlemsbedrifter nektet å anerkjenne NSFs tillitsvalgte som lovlig valgte. Virke mente bare noen forbund på hver arbeidsplass hadde rett til tillitsvalgt. I alt 28 forbund måtte bli enige seg imellom om hvem dette skulle være. Dermed kunne sykepleierne stå uten egen representasjon.

- Egne tillitsvalgte er forutsetningen for å kunne ivareta medlemmene lokalt og for å nå våre politiske mål. Retten til egne tillitsvalgte er grunnleggende for alle fagforeninger uttaler Eli Gunhild By. Farmaceutene og ytterligere 17 andre forbund sluttet opp om NSFs syn i retten.

Saken har betydning for alle forbundene som har inngått hovedavtale (parallellavtalen) med Virke.

Her kan du lese dommen i sin helhet.