Full ferie for nyutdannede i fast stilling i kjedeapotek

thailand-1451382_1920.jpg
Pixabay: thailand-1451382_1920.jpg

Full ferie for nyutdannede i fast stilling i kjedeapotek

Full ferie, uten full opptjening? Ja, ble du utdannet i 2019, og ansatt i fast stilling hos Apotek 1, Boots eller NMD/Vitusapotek, kan du ha rett til fem uker betalt ferie i år!

Både overenskomsten mellom Virke og NFF og overenskomstens del-B Spekter/NMD og NFF gir nyutdannede, som tiltrer fast stilling i kjedeapotek i tidsrommet 1. januar til 30. april krav på to ukers ferie med lønn samme år.

Dersom du tiltrer stillingen etter 30. april vil du isteden ha krav på full ferie, dvs. fem uker, med lønn det påfølgende året.

Man regnes som nyuteksaminert inntil 3 måneder etter eksamen. 

Det er et vilkår at man står i uoppsagt stilling på ferietidspunktet. Det betyr at dersom man har sagt opp stillingen sin, er dette ingen rettighet man «tar med seg» eller får utbetalt, og man får heller ikke «ta ut» ferierettigheten under oppsigelsestiden.

Ordlyden i de forskjellige overenskomstene er litt forskjellige om nyutdannedes rettigheter til feriepenger. Du finner alle Farmaceutenes overenskomster her.  I avtalen mellom Virke og NFF er ferie regulert i kapittel 8, mens det i avtelen mellom Spekter/NMD og NFF er regulert i kapittel 10. 

Hør med din arbeidsgiver om hvordan dette blir for deg. Dersom arbeidsgivers svar ikke er i tråd med det som står i overenskomsten ber du om en skriftlig begrunnelse for dette (gjerne per e-post), så kan du ta kontakt med oss for en vurdering av saken.