Frokostmøte om Legemiddelmangel

produksjonsdagen_forslag_design8.jpg

Frokostmøte om Legemiddelmangel

Tirsdag 7. mai arrangerer Norges Farmaceutiske Forening i samarbeid med Norsk Farmasøytisk Selskap frokostmøte med tema: "Legemiddelmangel - problematikk som har kommet for å bli".

Arrangementet finner sted 7. mai 2019 klokken 08:00-10:00 i Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6 i Oslo sentrum.
Frokostservering fra 07:30. 

Program

08:00-08:10
Velkomst og kort om mangelstatus for spesialisthelsetjenesten
Anne Markestad, rådgiver ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret).

08:10-08:25
Legemiddelmangel – grunn til bekymring, sett med politikernes øyne?
Geir Jørgen Bekkevold, leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

08:40-08:55
Hvordan påvirkes de som bruker legemidler fast i hverdagen, og hvilke ønsker har de til aktørene?
Eddy Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet

08:55-09:10
Hvordan påvirkes din hverdag som apotekfarmasøyt, og hvilke ønsker har du til de andre aktørene som ville forenkle ditt arbeid til beste for pasientene?
Hanne Andresen, apoteker ved Ditt Apotek Maura

09:10-09:25
Hvordan påvirkes din hverdag som fastlege, og hvilke ønsker har du til de andre aktørene som ville forenkle ditt arbeid til beste for pasientene?
Susanne Gotteberg, fastlege Markveien Legesenter

09:25-09:40
Diskusjonspanel
Anne Markestad
Eddy Kjær
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Legemiddelverket
Hege Willoch, fag- og kvalitetsdirektør, NMD
Erling Ulltveit, seniorrådgiver, LMI

09:40-10:00
Helsedirektoratets prosjekt: Ny vurdering av legemiddelberedskapen
Kirsten Hjelle, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 

Påmelding

Møtet er åpent for alle. Medlemmer i Norges Farmaceutiske Forening får tilsendt invitasjonsepost med påmeldingslenke.
Andre benytter følgende lenke