Fra hav til legemidler

Fra hav til legemidler

Velkommen til seminar med Naturviterne!

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Dato: 19.oktober 2017

Tid: kl 08.00-11.00

Farmaceutene og Naturviterne inviterer til frokostseminar torsdag 19. oktober

Fra hav til legemidler

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Dato: 19. oktober 2017

Tid: kl 08.00 - kl 10.30

Program

08.00     Frokost

08.30    
Velkommen
Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening og Dagfinn Hatløy, Naturviterne

08.40    
Hva skjuler havet av råstoff? 
professor Stein Kaartvedt, UiO

09.00    
Norske rammevilkår for bioøkonomi 
Anne Kjersti Fahlvik, Divisjonsdirektør, Forskningsrådet

09.20     
Fra biomasse til virkestoff
del 1, Trond Helgerud, administrerende direktør, FMC

del 2, Arne Dessen, styreleder, Algipharma
Algipharma er nå i kliniske fase 2 utprøvninger med OligoG-behandling ved Cystisk Fibrose. OligoG utvinnes fra stor-tare og Algipharma har utviklet to ulike formulering for inhalasjon (inhalasjons-pulver og -væske).  I prekliniske modeller samt prøver fra cystisk fibrose-pasienter har legemiddelkandidaten vist effekt på viskositet av spytt. Redusert spyttviskositet øker effekten av antibiotika. For mer informasjon, se Algipharmas nettsider

10.05    
Fremtidsvisjoner
Sissel Rogne, direktør, Havforskningsinstituttet

10.30  

 Slutt
---------------------------------------------------------------------

Påmelding

Påmelding til post@naturviterne.no innen 17. oktober

 

Foredragsholdere

Stein Kaartvedt, professor UiO

 

Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør, Forskningsrådet

 

Trond Helgerud, administrerende direktør, FMC

 

Arne Dessen, styreleder, Algipharma

 

Sissel Rogne, direktør, Havforskningsinstituttet