NFF-D Forum for apotekere

NFF-D er et møtested for apotekere hvor de kan diskutere erfaringer og problemstillinger uavhengig av kjedetilhørighet.

Det er viktig at apotekerne er klar over at foreningen bistår apotekere i enkeltsaker, og juristene i sekretariatet har hjulpet mange apotekere. 

Sammen med representanter fra NFF-A og NFF sentralt, har representanter fra NFF-D deltatt på møter med Apotekforeningen og Helsedirektoratet.

Vi arangerer hvert år Apotekerdagen i august/september. Til våre Apotekermedlemmer dekker vi deltakelse. Dette er et møtested for apotekere på tvers av kjeder og arbeidsgivere, der man kan danne nettverk med andre apotekere og lufte problemstillinger man står i. På Apotekerdagen setter vi fokus på ledelsesutvikling, inspirasjon og problemstillinger en arbeidsgiver bør ha kunnskap om. Programmet utarbeides i samarbeid med styret i NFF-D. Arrangementet er populært, og man bør melde seg på så tidlig som mulig da det ofte blir venteliste på dette arrangementet. 

I tillegg til dette har man selvfølgelig får man selvfølgelig alle de andre medlemsfordelene også. 

Her finner du Retningslinjer for NFF-D.