Forum for studenter

 

Årsmøte 2018 gjennomføres elektronisk.

Universitetet i Oslo
Studentstyremedlem og leder 
Kristoffer Stubbene Sjögren 
E-post: kristoffer.stubbene@hotmail.com 

Studentambassadør
Nora Haugli
E-post: neronvik@student.farmasi.uio.no

Studentambassadør
Teresa Teruel Sandnes
E-post: teresats@student.farmasi.uio.no

OsloMet (tidligere HiOA) 
Studentstyremedlem,  leder av lokallag samt studentambassadør 
Tuqa Alkassar
E-post: t.alkassar@hotmail.com
400 766 05

Studentambassadør
Abrar Abdulsalam Al-Samarraie
E-post: s323605@oslomet.no
 

 

Universitetet i Bergen
Studentstyremedlem og studentambassadør
Cathrine Lia
E-post: cathlia@online.no

 

NTNU
Studentstyremedlem og leder av lokallag
Hadil Abdul 
hadilabdul27@gmail.com

 

Nord Universitet (tidligere HiNT)
Studentstyremedlem 

Yahya Alajour
E-post: ajouryahea@gmail.com 

Studentstyremedlem
Azad Mustafa Zewy
E-post: azad966@hotmail.com

 

Universitetet i Tromsø
Leder av studentstyre samt studentambassadør
Julia Jørstad
E-post: juliajorstad@hotmail.com

 

Utland: 
Studentstyremedlem
Ruben Hogstad Hansen (København universitet)
E-post: ruben.hogstad.hansen@gmail.com

Studentstyremedlem
Marthe Simonsen (København universitet)
E-post: simonsenmarthe@gmail.com

Studentstyremedlem
Bilal Hashmi
E-post: bilalhashmi047@gmail.com