Forum hvor NFF er representert

Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond i Virke (Greta Torbergsen)

Det Farmasøytiske Understøttelsesselskap (Rønnaug Larsen/Greta Torbergsen)

Etikkrådet (Hilde Frøyland, representant, Torunn Gudmestad Øvrebø, for primærapotek)

Forhandlingsutvalget Akademikerne stat (Jon Ole Whist)

  • Forhandlingsutvalget Akademikerne kommune (Jon Ole Whist)

Kompetanseoppbyggingsfondet (Greta Torbergsen/Rønnaug Larsen)

Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (Rønnaug Larsen; observatør)

Norm for informasjonssikkerhet i helsetje- og omsorgstjenesten; styringsgruppe (Guri Wilhelmsen, Urd Andestad (vara))

"Nye Metoder" ; referansegruppe (Guri Wilhelmsen/Rønnaug Larsen) 

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (Greta Torbergsen, Rønnaug Larsen (vara)

Programkomiteen Farmasidagene 2018 (Rønnaug Larsen)

SANs råd (Greta Torbergsen, Rønnaug Larsen, Jon Ole Whist)

  •      HUK-Virke (Lilly Agerup)

SANs AU (Jon Ole Whist)