Forum hvor Farmaceutene er representert

 • Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond i Virke (Greta Torbergsen)
 • Det Farmasøytiske Understøttelsesselskap (Rønnaug Larsen/Greta Torbergsen)
 • Etikkrådet (Hilde Frøyland, representant, Mona Tootoonchi, vara, Xuan Nguyen, for primærapotek)
 • Forhandlingsutvalget Akademikerne stat (Jon Ole Whist)
 • Forhandlingsutvalget Akademikerne kommune (Mathias Moen Østvold)
 • Kompetanseoppbyggingsfondet (Greta Torbergsen/Rønnaug Larsen)
 • Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (Rønnaug Larsen; observatør)
 • Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten; styringsgruppe (Guri Wilhelmsen, Urd Andestad (vara)
 • "Nye Metoder"; referansegruppe (Guri Wilhelmsen/Rønnaug Larsen) 
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (Greta Torbergsen, Rønnaug Larsen (vara)
 • Programkomiteen Farmasidagene 2020 (Rønnaug Larsen)
 • SANs råd (Greta Torbergsen, Mathias Moen Østvold, Jon Ole Whist)
 • HUK-Virke (Lilly Agerup)
 • SANs AU (Jon Ole Whist)