Fortsatt stor pågang av nye og eksisterende foreningskunder i Danske Bank

db_stor_pagang.jpg
Danske Bank

Fortsatt stor pågang av nye og eksisterende foreningskunder i Danske Bank

Danske Bank opplever stor pågang fra foreningskunder som ønsker å bli kunde i banken. De mottar nå 50 % flere henvendelser fra kunder som ønsker finansieringsbevis og/eller øke boliglånet sitt som på samme periode i fjor.

Samtidig er eksisterende foreningskunder for tiden svært aktive i sin bruk av banken, spesielt knyttet til boliglån og boligbytte. Danske Bank opplever derfor fortsatt meget høy pågang av kunder som ønsker å komme i kontakt med rådgivingssenteret.

Dette er gode nyheter, og viser at bankavtalen er et viktig medlemstilbud!

Imidlertid betyr en pågang som overstiger fjoråret med 50 % også at de over en periode har hatt lengre ventetider enn normalt for kunder som ønsker å komme i kontakt med Danske Bank på telefon, chat og epost, og kunder som ønsker å møte en rådgiver.  

Tiltak for å håndtere dette

Danske Bank jobber kontinuerlig med å tilpasse hvordan de er satt opp for å sikre raskere oppfølging og ivareta kundenes behov og forventninger, blant annet gjennom følgende tiltak:

  • De har pålagt alle sine rådgivere å jobbe overtid de siste tre uker før sommeren for å redusere tiden det tar fra en kunde tar kontakt til et møte er gjennomført, samtidig som de rekker å behandle flest mulig søknader og henvendelser.
  • I august innfører de en effektivisering av sin møtebooking som de forventer vil ha god effekt. Danske Bank har i løpet av våren testet dette nye konseptet som gir kundene raskere svar og samlet sett kortere behandlingstid. Kundene har gitt god respons og de introduserer denne måten å jobbe på til alle rådgivere rett etter sommeren. Et viktig verktøy i å levere forutsigbare og gode kundeopplevelser til foreningskunder, eksisterende så vel som nye kunder.
  • De fortsetter å øke kapasiteten gjennom ansettelser og vikarer, selv om det tar tid før alle nyansatte rådgivere vil være fullt operative.

Sommerferieperioden er som regel en noe roligere periode blant bankkunder. Derfor avvikler også Danske Bank mesteparten av årest ferie i samme periode. Som følge av sommerferieavviklingen vil de i juli primært prioritere hastemøter knyttet til boligovertakelser. Ikke-tidssensitive kundehenvendelser som kommer inn i løpet av juli vil følges opp i august. De prioriterer alltid foreningskunder fremfor alle andre kunder i banken, og blant disse kommer medlemmer som er eksisterende kunder først i køen. Å være tilstede for de som allerede har valgt å bli kunder i Danke Bank settes høyt.

På den andre siden av sommerferien, og i takt med effektuering av de nevnte tiltak, vil ventetider bli kortere og stabiliseres. Hvor lang tid det helt presis vil ta før Danske Bank er tilbake på et «normalt» nivå igjen er usikkert per i dag, men de håper på forståelse for situasjonen.

Bruk tilbudet

Selv om Danske Bank har noe lengre ventetid i sommer, håper Farmaceutene at flest mulig medlemmer ser at dette er et veldig godt tilbud, og at medlemmene bruker sommeren på å vurdere å benytte bankavtalen.

Les mer om bankavtalen her...