Forsinket lønnsoppgjør og skatt

calculator-1925310_1920.jpg
Image by kinkates from Pixabay

Forsinket lønnsoppgjør og skatt

Sekretariatet har fått flere spørsmål om konsekvensene av at etterbetalingen for 2020, først kommer i 2021.

Som følge av Covid-19 ble mange lønnsoppgjør svært forsinket. Flere virksomheter har avtalt virkningsdato for lønnsoppgjøret 2020 eksempelvis 1. mai, 1. april, eller 1. januar 2020, men av ulike grunner var det ikke mulig å få til etterbetaling før nyttår. Det betyr at etterbetalingen for perioden fra virkningsdatoen først vil komme på januar-, februar-, eller marslønnsutbetalingene i 2021.

At etterbetalingen utbetales i 2021, betyr også at den blir skattlagt i 2021. Arbeidsgiver trekker forskuddsskatt av den i 2021, den rapporteres til skattemyndighetene i 2021, og blir en del av totalinntekten på skattemeldingen (selvangivelsen) for 2021, som skal leveres i 2022.

Les mer om skatt hos Skatteetaten...