Forhandlingssystemet i Helseforetak

Spekter og SAN har avtalt retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger i alle virksomheter som er organisert som helseforetak.