Forhandlingskurs stat - 7.9.17 i Stockholm

Forhandlingskurs stat - 7.9.17 i Stockholm

7.9 - 8.9.17

Sted: Radisson Blu Waterfront, Stockholm

Målgruppe

Alle statstillitsvalgte (og potensielle tillitsvalgte) i Psykologforeningen, Norges Farmaceutisk forening, Veterinærene, Tannlegeforeningen og Legeforeningen.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-.

Bestilling, reisregning, m.v.

Bestilling av reiser skjer via Farmaceutenes reisebyrå Berg-Hansen, i tråd med informasjon som sendes i egen epost. Reiseregning sendes oss i etterkant av møtet.

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en mulighet til å opparbeide seg en dypere forståelse for Akademikernes lønnspolitikk, herunder den "nye" hovedtariffavtalen i staten. Kurset er best egnet for tillitsvalgte som skal være med å forhandle i de lokale forhandlingene til høsten.

Program

Program vil bli distribuert når det er ferdigstilt.

  • Forhandlinger – hva er forhandlinger
  • Forhandlinger – forhandlingsteknikk og organisering
  • Forhandlinger – sluttføring/brudd/bistand
  • Gjennomgang av utvalgte bestemmelser fra Hovedtariffavtalen 2016, regneark
  • Gruppearbeid - rollespill

Rett til fri for tillitsvalgte og for øvrige ansatte

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 2:

«Tillitsvalge på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av vedkommende arbeidstakersorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studeiorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.»

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 5:

«Arbeidstakere som ikke går under reglene i nr 1 [tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen], skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr år for å utføre offentlige verv eller slike organisasjonsmessige oppdrag som nevnt under nr 2, herunder kurs/konferanser for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.»

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt på kurs@farmaceutene.no.

Påmelding

Kurset arrangeres i samarbeid med Legeforeningen, Psykologforeningen, Veterinærforeningen og Tannlegeforeningen. Det er sendt ut personlig invitasjon pr Questback fra Legeforeningen til alle våre registrerte tillitsvalgte i statens tariffområde. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no.

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn