Forhandlingskurs SAN

Forhandlingskurs SAN

5.4.16

Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Målgruppe

Tillitsvalgte for SANs medlemsforeninger i Spekter områdene 1 - 9, som skal delta årets forhandlinger av lokal B-del av overenskomsten. Tillitsvalgte i områdene 4 og 10 har også anledning til å melde seg på.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-.

Bestilling, reisregning, m.v.

Bestilling av reiser, etc skjer via egen primærforening. Reiseregning leveres i tråd med egen forenings reglement, og sendes egen forening.

Læringsmål

Forhandlingskurset skal gi deltakerne kunnskap om forhandlingssystemet i Spekter-området, innføring i terminologien i lønnsforhandlinger, kunnskaper om hvordan økonomien i forhandlingene kan beregnes, og råd om hvordan legge opp et forhandlingsløp for å etablere/revidere overenskomstens del B i virksomheten.

Program

Foreløpig program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri for tillitsvalgte og for øvrige ansatte

Hovedavtalen i Spekter § 52:

«Tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i: (…)
c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon eller opplysningsorganisasjon. (…)
For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dagers tjenestefri pr år uten trekk i lønn.»

Hovedavtalen i Spekter § 26:

«Ansatte skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i (…)
b) kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon og opplysningsorganisasjon. (…)
For punktene b-e gis inntil 6 dagers tjenestefri pr. år uten trekk i lønn»

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med din primærforening for bistand.

Påmelding

Det er sendt ut personlig invitasjon pr Questback til aktuelle tillitsvalgte i de foreningene som har oversendt epostliste. Øvrige foreninger har distribuert påmeldingslenke til sine aktuelle tillitsvalgte. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no, dersom du er medlem i en annen primærorganisasjon, sett denne i kopi på henvendelsen.

Foiler fra kurset

Foilene blir lagt ut her et par dager før kurset.