Forhandlingsfrister Spekter helse høsten 2020

norgesbank-pressebilder_sedler_mynter_nyseddelseriejpg.jpg
Norges Bank

Forhandlingsfrister Spekter helse høsten 2020

Spekter og SAN er enige for forhandlingsfristene for høstens oppgjør.

Spekter og SAN er enige om at følgende forhandlingsfrister gjelder:

Overenskomstområde 10 og 13 (Sykehus med pasientbehandling)

Frist for å be om bistand:    27. oktober kl. 15.00

Frist for avslutning:            5. november kl. 15.00

Overenskomstområde 11 (Øvrige helseforetak, bl.a. sykehusapotek og Sykehusinnkjøp HF)

Frist for å be om bistand:    27. oktober kl. 15.00

Frist for avslutning:            5. november kl. 15.00

 

Forhandlingene gjennomføres av Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (FTV og lokalt forhandlingsutvalg) på vegne av medlemmene. Resultatene bekjentgjøres når alle forhandlingsløp innen området er avsluttet med enighet.