Forhandlingsfrist Spekter område 10 for 2021

patient-care-1874746_1920.jpg
Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Forhandlingsfrist Spekter område 10 for 2021

Lønnsoppgjøret for Spekter område 10 (helseforetak med pasientbehandling) har blitt utsatt, bl.a. grunnet sykepleierstreiken. Spekter og SAN har nå avtalt forhandlingsfrist 8. september.

Det er ikke avtalt noen bistandsfrist, det betyr at eventuelle bistandsbehov meldes inn fortløpende.

Farmaceutene har egne forhandlingsutvalg ved OUS, Helse Bergen, St. Olavs hospital og UNN. Ved øvrige sykehus i Spekter område 10 blir Farmaceutenes medlemmer ivaretatt av NITOs foretakstillitsvalgte.