Forhandlinger og forhandlingsteknikk

Forhandlinger og forhandlingsteknikk

Her finner du opplæringsfilmer knyttet til forhandlinger og påvirkning. Du må være logget inn for å se filmene.

Hva er egentlig lønnsforhandlinger? (Rummelhoff og Sartori Eide)

Kort om sentrale og lokale lønnsforhandlinger. 9:15 MIN

Forhandlingsteknikk (McClimans og Rummelhoff)

Forhandlingsteknikk - hvordan forberede og gjennomføre en vellykket forhandling? 19:24 MIN

Begreper i forbindelse med lønnsforhandlinger  (Whist)

En forklaring på forhandlingsbegreper som årslønnsvekst, datolønnsvekst, glidning og overheng. 38:00 MIN

Undervisningsfilmene er produsert av Farmaceutene, sammen med våre søsterforeninger i SAN og Akademikerne helse, og er finansiert gjennom OU-midler i Spekter-området.