Forhandlinger med The Brain in Mind - forhandlinger og forhandlingspsykologi

artificial-intelligence-3382507_1920.jpg
Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay.com

Forhandlinger med The Brain in Mind - forhandlinger og forhandlingspsykologi

I samarbeid med Wægger Negotiation Institute inviterer vi tillitsvalgte til kurs om forhandlinger og forhandlingspsykologi.

Hva er denne nye normalen, online forhandlinger? Hvordan skal vi håndtere usikkerheten rundt dette? Hvordan kan vi unngå fellen med å overtenke eller gruble for mye over hva vi ønsker å få til i forhandlinger generelt, og særlig digitalt? Hvordan kan vi hjelpe motparten, på den andre siden av det virtuelle forhandlingsbordet?

Med online forhandlinger må deltakerne tenke annerledes og kunne bruke andre verktøy, også elektroniske verktøy, i kommende forhandlinger. Vi tenker da særlig på e-post forhandlinger og andre online forhandlinger.

Vår erfaring har vist oss at med økt bevissthet, forbedrede ferdigheter, effektiv forberedelse og evne til selvrefleksjon vil deltakerne ha en mye bedre mulighet for å lykkes i sin neste forhandling. Dette webinaret vil være med å øke deres bevissthet om noen nye og viktige elementer i online forhandlinger og hvordan hjernen vår påvirker oss i forhandlinger.

Kurset vil ta for seg ulike forhandlingsplattformer som ansikt-til-ansikt, video, telefon, sms og epost, og sammenlikne disse – og lede til at du spør deg selv; hvilken plattform vil best tjene mitt behov?

Deler av kurset gjennomføres på engelsk.

 

For deltakelse på del 1 kan du velge mellom tre tidspunkt:

Del 2 er en oppsummering, og mulighet for spørsmål og svar, og arrangeres kun én gang:

I løpet av kursets fjerde økt vil vi aktivt bruke Zoom’s grupperom, Breakout rooms. Vi foreslår at rommene predefineres slik at deltakere fra de forskjellige forhandlingssektorene (privat, kommunal, SAN og offentlig sektor) kan møte andre deltakere fra sitt område. Slik kan de i løpet av webinaret dele erfaringer og diskutere det presenterte materialet og hvorledes dette best kan bli tilpasset sitt området.