Forhandle lønn i ikke-kjedeapotek

piggy-bank-2889042_1280.jpg

Forhandle lønn i ikke-kjedeapotek

En rekke medlemmer jobber i "ikke-kjedeapotek", og lønnsregulering (og eventuell forhandling) skjer lokalt.

Apotekene som ikke er kjedeapotek faller i to hovedkategorier; Apotek uten noen tariffavtale, og apotek med tariffavtale.

Apotek uten tariffavtale

Farmaceutene har som målsetting at alle våre medlemmer skal være dekket av en tariffavtale.

Hvis apoteket ikke har noen tariffavtale, er lønnsregulering et forhold mellom den enkelte og arbeidsgiver, og det er arbeidsgiver som til sist avgjør utfallet. Lønnsoppgjøret får da mer preg av en lønnssamtale - der man faktisk snakker konkret om lønnsutvikling - og du finner mer informasjon om dette her.

Også på apotek uten tariffavtale oppfordrer vi sterkt til at dere organiserer dere, og velger en tillitsvalgt for Farmaceutene. Er du eneste medlem, velger du deg selv - les mer om det her.

Dersom du eller kollegaene ønsker at vi skal etablere en tariffavtale for apoteket, ta kontakt på bistand@farmaceutene.no

Apotek med tariffavtale

Heleide kjedeapotek

Apotek med tariffavtaler faller i flere kategorier. Det kjedeeide apotekene til Apotek 1 Gruppen AS og Boots Norge AS er omfattet av apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene, mens Vitusapotekene som er heleid av Norsk medisinaldepot AS er omfattet av NMD-overenskomsten. Her håndterer HTV-gruppene forhandlingene.

Sykehusapotek

De offentlig eide sykehusapotekene er organisert i Spekter, og har egne overenskomster som forhandles av de foretakstillitsvalgte.

Lovisenberg sykehusapotek og Diakonhjemmet sykehusapotek er omfattet av apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene, her håndteres forhandlingene av hovedtillitsvalgt/plasstillitsvalg på sykehusapoteket.

Ikke-kjedeapotek som er medlem av Virke

De fleste ikke-kjedeapotekene er medlem av Virke, og er omfattet av apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene. På disse apotekene skal lønnsoppgjøret forhandles av plasstillisvalgt og varaplasstillitsvalgt. Dette er beskrevet i overenskomsten  § 5-3:

§ 5-3 Årlige lokale lønnsforhandlinger
Det skal årlig gjennomføres forhandlinger mellom kjedeledelsen og de hovedtillitsvalgte, og i ikke-kjedeeide apotek mellom apotekets leder og de tillitsvalgte. Forhandlingene skal baseres på lønnsmassen pr 31. mars, med virkningsdato 1. april. Forhandlingene skal normalt være gjennomført innen 1. juni og være effektuert innen 1. september.

Her finner du mer informasjon om det praktiske knyttet til slike forhandlinger.

Ikke-kjedeapotek som er forpliktet til å følge Virkeoverenskomsten

Noen ikke-kjedeapotek ønsker ikke å være medlem av Virke, men har likevel forpliktet seg til å følge Virkeoverenskomsten. Her finner du oversikt over slike apotek. På disse apotekene skal lønnsoppgjøret forhandles av plasstillisvalgt og varaplasstillitsvalgt. Dette er beskrevet i overenskomsten  § 5-3:

§ 5-3 Årlige lokale lønnsforhandlinger
Det skal årlig gjennomføres forhandlinger mellom kjedeledelsen og de hovedtillitsvalgte, og i ikke-kjedeeide apotek mellom apotekets leder og de tillitsvalgte. Forhandlingene skal baseres på lønnsmassen pr 31. mars, med virkningsdato 1. april. Forhandlingene skal normalt være gjennomført innen 1. juni og være effektuert innen 1. september.

Her finner du mer informasjon om det praktiske knyttet til slike forhandlinger.

Ikke-kjedeapotek som er forpliktet til å følge NMD/Vitusapotek

Dette gjelder i hovedsak samarbeidende Vitusapotek, som ikke er heleid av NMD. Her finner du oversikt over slike apotek. På disse apotekene skal lønnsoppgjøret følge resultatet av lønnsoppgjøret for Farmaceutene i Norsk medisinaldepot AS (Vitusapotek).

Lær om forhandlinger

Ved å logge inn på nettsidene kan du se opptak fra:

Disse ligger ute til utløpet av november 2020.