Foreningens styringsdokumenter

Foreningens styringsdokumenter

Les foreningens vedtekter fra 2020 (Nye vedtekter implementeres i løpet av 2020)
Les foreningens vedtekter fra 2019 (Gamle vedtekter fases ut i løpet av 2020)

Les foreningens årsberetning for 2019

Les foreningens årsberetning for 2018
Les protokoll fra representantskapsmøte 2019